Belçika Akreditif Danışmanlık

Bu sayfada 2023 yılında gerçekleştirmiş olduğumuz Belçika ihracat akreditif çalışmamıza ait referans bilgilerimizi bulabilirsiniz.

Belçika’da bulunan CBC Banque SA bankası tarafından açılmış olan EUR 140.138,00 toplam tutarlı akreditif için firmamız tarafından sağlanan Belçika İhracat Akreditif Danışmanlığı, evrakların ilk ibrazda kabul edilmesiyle başarılı bir şekilde sonuçlandırılmıştır.

Söz konusu akreditifin referans numarası BRUXLI0003051 olup, akreditif açılış tarihi ise 29.Aralık.2022’dir. İhracat gerçekleştiren firma İstanbul‘da yer almaktadır.

Akreditif, teyitsiz olarak işlem görmüştür. Yurtdışındaki amir banka akreditif metnini Ziraat Bankası’na MT700 swift mesajı ile iletmiştir.

Devam

Uluslararası Akreditif Danışmanlık Referansımız: 2 Ayda 7 Başarılı İbraz

İngiltere’deki müşterimiz için 2 aylık süreçte 7 ihracat akreditif danışmanlık işlemini başarılı bir şekilde sonlandırmış bulunuyoruz.

Akreditiflerden 4 tanesi teyitli olup, ödemeler ilk ibrazda teyit bankasından alınmıştır.

3 akreditif ise teyitsiz olarak çalışılmış olup, ödeme görevli banka tarafından evrakların ilk ibrazda uygun bulunması neticesinde rambursman bankasından akreditif tutarının talep edilmesi ile alınmıştır.

Devam

197.250,00 USD’lik Güney Kore Akreditif Danışmanlık Referansımız

Bu sayfada 2017 yılında gerçekleştirmiş olduğumuz Güney Kore ihracat akreditif çalışmamıza ait referans bilgilerimizi bulabilirsiniz.

Güney Kore’de bulunan Woori Bank bankası tarafından açılmış olan 197.250,00 USD toplam tutarlı akreditif için firmamız tarafından sağlanan Güney Kore İhracat Akreditif Danışmanlığı, evrakların ilk ibrazda kabul edilmesiyle başarılı bir şekilde sonuçlandırılmıştır.

Söz konusu akreditifin referans numarası MD1DW703NU00040 olup, akreditif açılış tarihi ise 16.Mart.2017’dir. İhracat gerçekleştiren firma Giresun’da yer almaktadır.

Akreditif, teyitsiz olarak işlem görmüştür. Yurtdışındaki amir banka akreditif metnini Kuveyt Türk Katılım Bankası’na MT700 swift mesajı ile iletmiştir.

Kuveyt Türk ise akreditif metnini ihracatçı firmaya ihbar etmiştir.

Akreditif Türkiye’de yer alan her hangi bir bankada 90 gün vadeli poliçe kabulü ile kullanımdadır.

Devam

52.684,00 USD’lik Tunus Akreditif Danışmanlık Referansımız

Bu sayfada 2022 yılında gerçekleştirmiş olduğumuz Tunus ihracat akreditif çalışmamıza ait referans bilgilerimizi bulabilirsiniz.

Tunus’ta bulunan Banque Zitouna bankası tarafından açılmış olan 52.684,00 USD toplam tutarlı akreditif için firmamız tarafından sağlanan Tunus İhracat Akreditif Danışmanlığı, evrakların ilk ibrazda kabul edilmesiyle başarılı bir şekilde sonuçlandırılmıştır.

Söz konusu akreditifin referans numarası CI2205300032 olup, akreditif açılış tarihi ise 02.Mart.2022’dir. İhracat gerçekleştiren firma Antalya’da yer almaktadır.

Akreditif, teyitli olarak işlem görmüştür. Yurtdışındaki amir banka akreditif metnini Albaraka Türk Katılım Bankası’na MT700 swift mesajı ile iletmiştir.

Albaraka Türk ise teyidini ekledikten sonra akreditif metnini ihracatçı firmaya ihbar etmiştir.

Akreditif aynı zamanda Albaraka Türk bankasında görüldüğünde ödeme ile kullanımdadır.

Bu akreditifte Albaraka Türk ihbar bankası, görevli banka ve teyit bankası rollerinin tamamını üstlenmiştir.

Devam

Vietnam Akreditif Danışmanlık

Bu sayfada 2021 yılında gerçekleştirmiş olduğumuz Vietnam ihracat akreditif çalışmamıza ait referans bilgilerimizi bulabilirsiniz.

Vietnam’da bulunan Joint Stock Commercial Bank For Foreign Trade of Vietnam (Vietcombank) bankası tarafından açılmış olan 204.000,00 EUR toplam tutarlı akreditif için firmamız tarafından sağlanan Vietnam İhracat Akreditif Danışmanlığı, evrakların ilk ibrazda kabul edilmesiyle başarılı bir şekilde sonuçlandırılmıştır.

Söz konusu akreditifin referans numarası ILC2115288 olup, akreditif açılış tarihi ise 16.Aralık.2021’dir. İhracat gerçekleştiren firma İstanbul’da yer almaktadır.

Akreditif, teyitsiz olarak işlem görmüştür. Yurtdışındaki amir banka akreditif metnini Akbank’a MT700 swift mesajı ile iletmiş, daha sonra ihracatçı firmanın talebi doğrultusunda akreditif Halk Bankası’na MT710 swift mesajı ile taşınmıştır.

Akreditif Türkiye’de bulunan her hangi bir bankanın gişelerinde kullanımda olacak şekilde açılmıştır. Bu durumda Halk Bankası hem ihbar bankası hem de görevli banka konumunda olup, ihracatçıya her hangi bir taahhüdü vermeksizin işlemi sonlandırmıştır. Devam