MT700 Swift Mesajı Nedir?

Güncel akreditif kurallarına göre açılan akreditifler, geri dönülemez nitelikli (gayri kabili rücu, irrevocable) ve şarta bağlı ödeme yöntemleridir.

Akreditif işlemlerinde ödeme yükümlülüğü altına giren kurum temel olarak amir bankalar olup, teyit bankaları ve duruma göre görevli bankalar da ihracatçılara ödeme yapabilmektedirler.

Akreditif, amir banka tarafından açıldıktan sonra ihracatçıya hiçbir değişikliğe uğramaksızın, hızlı ve en uygun maliyet koşulları çerçevesinde iletilebilmelidir.

mt700 swift mesajı

İhracatçı ise ihbar bankası tarafından kendisine ulaştırılan metnin, orijinal akreditif metni olduğundan emin olmalıdır ki söz konusu belgeye güvenip yükleme yapabilsin.

Yine aynı şekilde, teyit bankası da kendisinden teyit eklenmesi talep edilen akreditif metninin geçerliliğinden ve hiçbir değişikliğe uğramaksızın kendisine ulaştığından emin olduktan sonra teyit işlemlerine başlamak isteyecektir.

Yukarıda belirtmiş olduğum gerekçelerle, akreditiflerin bankalar arasında güvenli bir biçimde, en az maliyetle ve maksimum hızla aktarılabilmesi, uluslararası akreditif ödemelerinin aksaklığa uğramaksızın devam edebilmesi açısından çok büyük önem arz etmektedir.

MT700 Swift Mesajı Nasıl Tanımlanır?

Dünya çapında uluslararası finansal kurumların birbirleriyle mesaj yolu ile online olarak haberleşmesini sağlayan, güvenli bir sistem bulunmaktadır.

Bankaların ve sisteme üye diğer üye firmaların, birbirleriyle şifreli ve güvenli biçimde, online olarak mesajlaştıkları bu sisteme SWIFT denilmektedir.

Swift sisteminde, birbirinden farklı mesaj türleri yer almaktadır. Örneğin, amir bankalar evrak incelemesi neticesinde bulmuş oldukları rezervleri MT 734 numaralı “Rezervli Evraklar Red Bildirimi” başlıklı mesaj ile akreditif lehtarlarına iletmektedirler.

Bugünkü yazımızın başlığını oluşturan MT 700 numaralı swift mesajı ise akreditif açılışında kullanılan mesaj türüdür.

MT 700 mesajı akreditif işlemlerini başlatan swift mesajı olduğu için en sık kullanılan ve en önemli swift mesajlarının başında gelmektedir.

MT700 Swift Mesajının İçeriği Nasıldır?

MT 700 swift mesajında tanımlanmış toplam 37 alan bulunmaktadır. Söz konusu alanların 10 tanesi zorunlu alan olup, her akreditif metninde bulunması gerekmektedir. Geriye kalan 27 alan ise opsiyoneldir.

Aşağıdaki grafik üzerinde MT 700 swift mesajında tanımlanmış alanlar gösterilmektedir. Zorunlu alanlar yeşil ile gösterilirken, opsiyonel alanlar siyah ile belirtilmiştir.

MT 700 akreditif açılış swift mesajı içeriği nasıldır?

MT 700 swift mesajının ilk bölümünde “Akreditif ile İlgili Bilgiler” yer almaktadır. MT 700 swift mesajının ikinci bölümünde “Ödeme ile İlgili Bilgiler” yer alırken daha sonra “Yükleme İle İlgili Bilgiler” bulunmaktadır.

MT 700 Akreditif Açılış Swift Mesajının diğer bölümlerinde ise sırası ile “Evraklar ile İlgili Şartlar“, “Masraflar ve Evrak İbraz Süresi” ve “Teyit Talebi, Rambursman Bankası Açıklaması ve Bankalar Arası Diğer Bilgiler” yer alır.

MT700 Swift Mesajının Önemi Nedir?

Akreditif ile ilgili tüm şartlar ve talep edilen belgeler MT 700 swift mesajı içerisinde yer almaktadır.

Akreditif ile çalışan ihracatçı ve ithalatçı firmaların, hatta banka çalışanlarının MT 700 formatını çok iyi bilmeleri, bu formatta yazan bilgileri tam olarak anlayıp yorumlayabilmeleri, yapacakları akreditif işlemlerini sağlıklı bir biçimde tamamlamalarına çok büyük katkı sağlayacaktır.

Tam aksi durumda ise, MT 700 mesajındaki bilgilerin ne anlama geldiğini bilmeksizin, tarafların akreditif işlemlerini hatasız olarak yapabilmesi pek de mümkün olmayacaktır.

Yazıma son vermeden önce önemli bir noktaya daha dikkatinizi çekmek istiyorum. MT 700 swift mesajını anlamak çok önemlidir. Hatta pek çok kişi bu işlemi “Akreditifi Okumak” olarak isimlendirmektedir.

Bu aşamada unutulmaması gereken en önemli husus, akreditif kurallarının swift mesajları ile organik bir bağı olmadığıdır. Swift sistemi ise akreditif kurallarını baz alarak oluşturulmuştur.

Sonuç olarak, MT 700 mesajını okumayı bilmek önemlidir, fakat akreditif kuralları ile desteklenmeden tek başına bir anlam ifade etmeyecektir.