İran Akreditif Danışmanlık

İran, 1979 yılında yaşamış olduğu devrimden beri politik anlamda sıkıntılar yaşayagelmiş bir ülkedir.

1980 ile 1988 yılları arasında süren Irak-İran Savaşı ve ardından İran’ın nükleer programı gerekçe gösterilerek yürürlüğe konulan yaptırımlar söz konusu politik sıkıntıların ilk etapta akla gelen örnekleridir.

2010 yılından itibaren ABD Hazinesine bağlı Office of Foreign Assets Control (OFAC)’ın başlatmış olduğu ambargo İran’a yapılan ihracatları oldukça olumsuz yönde etkilemiştir. Ambargo nedeniyle İran’a yapılan ihracatlar neredeyse durma noktasına gelmiştir.

Akreditif Danışmanlık Hizmetleri olarak söz konusu süre içerisinde operasyonel risk dolayısı ile İran ile yapılan işlemlere her hangi bir danışmanlık hizmeti vermedik.

2015 yılına gelindiğinde İngiltere, ABD, Çin, Fransa, Rusya ve Almanya’dan oluşan ülkeler İran ile İran’ın nükleer silahlardan arındırılması için bir çerçeve anlaşmasını imzalamışlardır. Bu noktadan sonra İran’a uygulanan ambargonun etkisinin azaltıldığı görülmektedir.

Akreditif Danışmanlık Hizmetleri olarak 2017 yılı itibari ile İran’a yapılan ihracatlara da danışmanlık hizmeti vermeye başlamış durumdayız.

İran Akreditif Danışmanlık

İran’da bulunan Export Development Bank of Iran tarafından açılmış olan 67.100,00 TRY toplam tutarlı akreditif için firmamız tarafından sağlanan İran İhracat Akreditif Danışmanlığı, evrakların ilk ibrazda kabul edilmesiyle başarılı bir şekilde sonuçlandırılmıştır.

iran-akreditif-danismanligi

Söz konusu akreditifin referans numarası 01330/9690097 olup, akreditif açılış tarihi ise 06.Ağustos.2017‘dir. İhracat gerçekleştiren firma İstanbul’da yer almaktadır.

Akreditif, Türkiye’deki Halk Bankası’nın  gişelerinde kullanımda olacak şekilde açılmıştır. Akreditif teyitsiz olarak ihracatçı firmaya iletilmiştir.

Türkiye’deki Halk Bankası aynı zamanda ihbar bankası olarak akreditifte yer almaktadır.

Söz konusu akreditif altında yapılan çalışma, firmamız tarafından sağlanan ihracat akreditif danışmanlığı hizmetlerini kapsamakta olup, yapılan işlemler şu şekildedir:

  • Akreditif incelemesi akreditif taslağı üzerinden yapılmış, taslak akreditif metninde her hangi bir uygunsuz duruma rastlanmamıştır.
  • Süregelen döviz kısıtlamaları nedeni ile ihracat Türk Lira’sı üzerinden yapılmıştır.
  • Evrak ibraz sürecinde taslak belgeler hazırlanmıştır. Akreditifte taşıma belgesi olarak Fiata Freight Forwarder Konşimentosu talep edilmiştir. Menşe belgesi olarak akreditifte menşe şehadetnamesi talep edilmiştir.
  • Belgeler bankaya ibraz edilmeden önce son kontrolleri yapılmıştır.
  • Belgeler ihbar bankası olan Halk Bankası tarafından incelenmiş ve her hangi bir düzeltme talebi olmaksızın amir bankaya iletilmiştir.
  • Ödeme amir banka tarafından Türkiye’deki ihracatçı firmanın hesabına aktarılmıştır.