Belçika Akreditif Danışmanlık

Bu sayfada 2023 yılında gerçekleştirmiş olduğumuz Belçika ihracat akreditif çalışmamıza ait referans bilgilerimizi bulabilirsiniz.

Belçika’da bulunan CBC Banque SA bankası tarafından açılmış olan EUR 140.138,00 toplam tutarlı akreditif için firmamız tarafından sağlanan Belçika İhracat Akreditif Danışmanlığı, evrakların ilk ibrazda kabul edilmesiyle başarılı bir şekilde sonuçlandırılmıştır.

Söz konusu akreditifin referans numarası BRUXLI0003051 olup, akreditif açılış tarihi ise 29.Aralık.2022’dir. İhracat gerçekleştiren firma İstanbul‘da yer almaktadır.

Akreditif, teyitsiz olarak işlem görmüştür. Yurtdışındaki amir banka akreditif metnini Ziraat Bankası’na MT700 swift mesajı ile iletmiştir.

Ziraat Bankası ise teyitsiz olarak akreditif metnini ihracatçı firmaya ihbar etmiştir.

Akreditif aynı zamanda Ziraat Bankası bankasında görüldüğünde ödeme ile kullanımdadır.

Bu akreditifte Ziraat Bankası ihbar bankası ve görevli banka rollerini üstlenmiştir.

Söz konusu akreditif altında yapılan çalışma, firmamız tarafından sağlanan ihracat akreditif danışmanlığı hizmetlerini kapsamakta olup, yapılan işlemler şu şekildedir:

  • Akreditif üzerinden akreditif incelemesi yapılmış ve son yükleme tarihinin çok yakın olduğu tespit edilmiştir.
  • Son yükleme tarihi ile ilgili olarak düzeltme talebi İngilizce olarak hazırlamış ve müşteriye iletilmiştir.
  • Akreditif %40 ön ödemeli ve %60 evrak karşılığında görüldüğünde ödemeli olarak açılmıştır.
  • Ön ödemenin alınması için gerekli belgeler hazırlanmış ve müşteriye iletilmiştir.
  • Müşteri ön ödemenin ve düzeltmenin gelmesinden sonra malların üretimine başlamış, malların yüklemeye hazır olması ile birlikte ihracat işlemine geçilmiştir.
  • Akreditif altında talep edilen belgeler sırası ile CMR (Road Transport Document) (Karayolu Taşıma Belgesi), Commercial Invoice (Ticari Fatura), Packing List (Paketleme Belgesi) ve Performance Test Certificate (Performans Test Sertifikası)’dır.
  • İhracatçı firmanın yüklemeyi yapmasını takiben, evrak ibraz sürecinde taslak belgeler hazırlanmıştır.
  • Belgeler bankaya ibraz edilmeden önce son kontrolleri yapılmıştır.

ÖZGÜR EKER (CDCS)

Akreditif Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri