Akreditif Danışmanlık

Akreditifler dış ticaret işlemlerinde ihracatçıların ve ithalatçıların ödemeye ilişkin risklerini önemli ölçüde düşüren ve ödemelerin zamanında ve eksiksiz olarak yapılmasını olanaklı kılan bir ödeme şeklidir.

Akreditifli işlemler yaklaşık 80 yıldan beri ICC’nin hazırlamış olduğu kurallar çerçevesinde yürütülmektedir. Akreditif kuralları günümüze kadar gelen süre içerisinde sürekli yenilenmiş ve güncellenmiştir.

Akreditif işlemlerinin sorunsuz bir şekilde tamamlanması için akreditif taraflarının konuya olan hakimiyetleri önem arz etmektedir.

Sağlamış oldukları tüm avantajlarına rağmen akreditifli ödemeler dış ticaret uygulayıcıları tarafından çoğu zaman çekince ile yaklaşılan bir kavram olmaktadır. Akreditifli ödemeleri yerinde ve bilinçli olarak kullanabilen ihracatçı ve ithalatçıların dış ticaret ödemelerinde daha sağlıklı bir yapıya kavuşacakları bir gerçektir.

Akreditif Bilgi Merkezi Türkiye’nin ihracat veya ithalat yapan tüm firmalarına akreditif konusunda en etkin şekilde danışmanlık vermekte ve eğitim hizmetleri sunmaktadır.

İhracat Akreditif Danışmanlığı

İhracat akreditif danışmanlığı süreci taslak akreditif metninin veya açılmış olan akreditif metninin incelenmesi ile başlamaktadır ve aşağıdaki adımları kapsamaktadır.

  1. Akreditif taslağının veya akreditif metninin incelenmesi.
  2. Akreditif metninde gerekli düzeltmelerin yapılması için müşteriye revize mektubunun sunulması. (İngilizce)
  3. Taslak belgelerin hazırlanması ve yükleme öncesinde müşteriye e-mail olarak iletilmesi
  4. Konşimento, menşe belgesi gibi belgelerin onaydan önce kontrol edilmesi,
  5. Tüm belgelerin son hallerinin bankaya ibraz edilmeden önce kontrol edilmesi,
  6. Akreditif işlemleri sonuçlanıp, ödeme alınıncaya kadar firmalara destek sağlanması.

İthalat ve ihracat akreditif danışmanlık hizmetinden faydalanabilirsiniz…

…iletişim için tıklayınız…

akreditif iletişim

 

İthalat Akreditif Danışmanlığı

İthalat akreditif danışmanlığına işlem henüz satış sözleşmesi imzalanmadan önce başlanılması faydalı olacaktır.  Çünkü akreditif bir kez açıldıktan sonra ihracatçı firmaların onayı olmaksızın değiştirilemekte ve bağlayıcı olmaktadır. İthalat akreditif danışmanlığı aşağıdaki adımları kapsamaktadır.

  1. Akreditif açılışı öncesi risk değerlendirmesi yapılması
  2. İthalatçı firmanın gereksinimlerine cevap verecek akreditif metninin oluşturulması
  3. Akreditif işlemleri sonuçlanıncaya kadar firmalara destek sağlanması

Özgür EKER

CDCS-Akreditif Uzmanı