Şili Akreditif Danışmanlık

Şili, Güney Amerika’da yer alan bir ülkedir. Nüfusu yaklaşık 17 milyon kişidir.  Şili‘nin kuzeyinde kuzeyinde Peru, kuzeydoğusunda Bolivya ve doğusunda Arjantin yer almaktadır.

Akreditif Danışmanlık Hizmetleri, Şili’ye yapılan akreditifli ihracat işlemlerinde başarı ile sunmuş olduğu akreditif danışmanlık hizmetlerinin haklı gururunu yaşamaktadır.

Şili’de bulunan Banco Santander Chile bankası tarafından açılmış olan 15.120 EUR toplam tutarlı akreditif için firmamız tarafından sağlanan Şili İhracat Akreditif Danışmanlığı, evrakların ilk ibrazda kabul edilmesiyle başarılı bir şekilde sonuçlandırılmıştır.

Söz konusu akreditifin referans numarası K859125 olup, akreditif açılış tarihi ise 08.Ağustos.2017‘dir. İhracat gerçekleştiren firma Tekirdağ‘da yer almaktadır.

şili akreditif danışmanlığı

Akreditif, Türkiye’deki İş Bankası‘nın gişelerinde kullanımda olacak şekilde açılmıştır. İş Bankası aynı zamanda akreditife ihbar bankası olarak yer almaktadır.

Söz konusu akreditif altında yapılan çalışma, firmamız tarafından sağlanan ihracat akreditif danışmanlığı hizmetlerini kapsamakta olup, yapılan işlemler şu şekildedir:

  • Akreditif incelemesi yapılmış, akreditifte menşe belgesi talep edilmesine rağmen müşterinin EUR1 sertifikası talep etmiş olduğu anlaşılmıştır.
  • İlerleyen süreçte her hangi bir rezerv ile karşılaşmamak adına gerekli düzeltme çalışması yapılmış, akreditifin ithalatçı tarafından düzeltilmesi talep edilmiştir.
  • Evrak ibraz sürecinde taslak belgeler hazırlanmıştır.
  • Belgeler bankaya ibraz edilmeden önce son kontrolleri yapılmıştır.
  • Belgelerin Türkiye’deki görevli banka konumunda olan İş Bankası’na ibrazından sonra belgelerin doğrudan amir bankaya gönderilmesi sağlanmıştır.
  • Evrakların nihai ibrazının ardından, amir bankadan haksız rezerv bildirimi gelmiş, fakat İş Bankası‘nın haksız rezerv bildirimine anında itiraz etmesi neticesinde amir banka hatasını kabul etmiş ve ödemeye ilişkin onay mesajı ve ardından da ödeme gelmiştir.

Not: Amir banka tarafından haksız olarak öne sürülen rezervde menşe belgesi yerine EUR1 belgesinin ibraz edilmiş olması gösterilmekteydi. Oysa ki İş Bankası‘nın da itiraz yazısında belirtmiş olduğu gibi amir banka yapmış olduğu düzeltme ile EUR1 belgesinin ibraz edilmesi gerektiğini kendini bizden talep etmekteydi.