Akreditif Nasıl Okunur? Akreditif Nasıl İncelenir?

Bundan bir önceki yazımda MT 700 Swift Mesajı üzerinde durmuş, MT 700’ün akreditif açılışında kullanılan bir Swift mesajı türü olduğunu belirtmiştim.

Söz konusu yazımda, MT 700 Swift Mesajın’da bulunan zorunlu ve opsiyonel alanları bir grafik yardımı ile açıklamaya çalışmıştım.

Bugünkü yazımda ise temel olarak MT 700 swift mesajı üzerinde yer alan önemli noktaların nasıl incelenmesi gerektiği üzerinde duracağım.

Akreditif okumaya veya bir başka deyişle akreditif incelemesine MT 700 mesajının üst kısmında yer alan “Akreditif ile İlgili Bilgiler” bölümünden başlanmalıdır.

akreditif okuma

Akreditif İle İlgili Bilgiler Bölümünün İncelenmesi:

Mt700 swift mesajının hemen üst kısmında yer alan veriler bize akreditif ile ilgili temel bilgileri vermektedir.

Bu kısımda bulunan alanlardan;

 • akreditifin kaç bölüm halinde ihbar edildiğini (27 Sequence of Total),
 • akreditifin türünü (40A Form of Documentary Credit),
 • akreditifin numarasını (20 Documentary Credit Number),
 • akreditife ait her hangi bir ön ihbarın olup olmadığını (23 Reference to Pre-Advice),
 • akreditifin açılış tarihini (31C Date of Issue),
 • akreditifin hangi kurallara istinaden açıldığını (40E Applicable Rules),
 • akreditifin geçerlilik süre sonunun ne olduğunu (31D Date and Place of Expiry),
 • mevcutsa akreditif amirinin hesap ilişkisi içinde bulunduğu bankanın hangi banka olduğunu (51a Applicant Bank),
 • akreditif amirini (50 Applicant),
 • akreditif lehtarını (59 Beneficiary) öğrenmemiz mümkündür.

Ödeme ile İlgili Bilgiler Bölümünün İncelenmesi:

Bu kısımda bulunan alanlardan;

 • akreditifin hangi para birimi üzerinden ve hangi tutar için açıldığını (32B Currency Code, Amount)
 • akreditifte her hangi bir tolerans olup olmadığını (39A Percentage Credit Amount Tolerance)
 • akreditifte yazan tutarın azami tutar olup olmadığını (39B Maximum Credit Amount)
 • akreditif tutarına ek her hangi bir tutar tanımlı olup olmadığını (39C Additional Amounts Covered)
 • akreditifin hangi ülkede yer alan görevli banka nezninde kullanımda olduğunu ve akreditifin ne şekilde ödeneceğini (41a Available With … By …)
 • akreditifte her hangi bir poliçe talep edilip edilmediği ve poliçe talep edilmesi durumunda poliçe vadesinin ne olduğunu (42C Drafts at …)
 • akreditifte poliçe talep edilmişse, poliçenin hangi banka üzerine keşide edileceğini (42a Drawee)
 • akreditifte karışık ödeme seçeneğinin kullanılıp kullanılmadığını ve eğer kullanılmış ise ne şekilde tanımlandığını (42M Mixed Payment Details)
 • akreditifte vadeli ödeme seçeneğinin kullanılıp kullanılmadığını ve kullanılmış ise ödeme vadesinin ne olduğunu (42P Deferred Payment Details) öğrenmemiz mümkündür.

Yükleme ile İlgili Bilgiler Bölümünün İncelenmesi:

Bu kısımda bulunan alanlardan;

 • akreditifin kısmi sevkiyata izin verip vermediğini (43P Partial Shipments)
 • akreditifin aktarmaya izin verip vermediğini (43T Transshipment)
 • akreditifte ürünlerin nakliyeci tarafından teslim alındığı bir yerin tanımlanıp tanımlanmadığını (44A Place of Taking in Charge/Dispatch from …Place of Receipt)
 • yükleme limanı veya kalkış havalimanının tanımlanıp tanımlanmadığını (44E Port of Loading/Airport of Departure)
 • varış limanının veya varış havalimanının tanımlanıp tanımlanmadığını (44F Port of Discharge/Airport of Destination)
 • malların alıcıya teslim edileceği nihai varış yerinin akreditifte tanımlanıp tanımlanmadığını (44B Place of Final Destination/For Transportation to…/Place of Delivery)
 • akreditife göre mevcutsa son yükleme tarihinin ne olduğunu (44C Latest Date of Shipment)
 • akreditife göre mevcutsa yükleme periyodunun ne olduğunu (44D Shipment Period) öğrenmemiz mümkündür.

Evraklar ile İlgili Şartlar Bölümünün İncelenmesi:

Bu kısımda bulunan alanlardan;

 • evraklarda yazılması istenilen mal tanımının nasıl olması gerektiğini  (45A Description of Goods and/or Services)
 • akreditif altında hangi evraklardan, kaçar adet ibraz etmemiz gerektiğini (46A Documents Required)
 • akreditif altında ibrazı istenilen belgelerde bulunması gereken ilave şartların neler olduğunu (47A Additional Conditions) öğrenmemiz mümkündür.

Kalan Maddelerin İncelenmesi:

MT 700 swift mesajında yer alan ve yukarıdaki açıklanan alanların haricindeki bölümlerden;

 • akreditif masraflarının kimin tarafından ödeneceği (71B Charges)
 • akreditifte talep edilen evrakların hangi süre içerisinde ibrazının gerekli olduğunu (48 Period for Presentation)
 • akreditifte teyit istenilip, istenilmediğini (49 Confirmation Instructions),
 • akreditifte mevcut ise hangi bankanın rambursman bankası olarak tanımlandığını (53a Reimbursing Bank)
 • akreditifte amir bankanın diğer bankalara ne gibi talimatlar verdiğini (78 Instructions to the Paying/ Accepting/ Negotiating Bank)
 • akreditifte ikinci bir ihbar bankasının kullanılıp, kullanılmadığını (57a ‘Advise Through’ Bank)
 • amir bankanın ihbar bankasına göndermiş olduğu mesajın içeriğinin ne olduğunu (72 Sender to Receiver Information) öğrenmemiz mümkündür.

Bir önceki yazımda da belirtmiş olduğum gibi akreditif incelemeleri mutlaka akreditif kurallarına ait bilgilerle desteklenmelidir. Aksi halde kulaktan dolma bilgilerle iş yapmaktan öteye geçmeniz mümkün olmayacaktır.