Rezerv Bildirim Formu Nedir?

Akreditif işlemlerinde, bankaların yapmış oldukları evrak incelemesinde bulmuş oldukları uygunsuzlukları, ibrazı yapan tarafa iletmiş oldukları yazılı belgeye Türkçe olarak “Rezerv Bildirim Formu” denilmektedir.

Akreditif incelemesi görevli banka, varsa teyit bankası veya amir banka tarafından yapılabilmektedir.

Her bir bankanın kendisine yapılan ibrazı incelemek ve ibrazın neticesinde rezerv tespit etmiş ise söz konusu rezervleri ibrazı yapan tarafa akreditif kurallarında yazıldığı şekilde belirmek için 5 iş günü süresi bulunmaktadır.

5 iş günü içerisinde, kendisine yapılan ibrazda akreditif kuralları ve akreditifin şartlarına dair uygunsuzluklar tespit eden banka, yine akreditif kurallarında tanımlanan şekilde “Rezerv Bildirimini” yapmakla sorumluluğunu yerine getirmektedir.

Bu noktadan sonra, ihracatçının akreditif altında ödemesini alabilmesi ya belge ibraz süresi içerisinde bulunan rezervleri düzeltmesine ya da ithalatçının rezervleri kabul edip, ödemeyi onaylamasına bağlıdır.

Günümüzde swift altyapısı kullanılarak açılan akreditiflerde, rezerv bildirim formu “MT 734 Advice of Refusal” formatında iletilmektedir.

Örnek Uygulama:

Aşağıdaki grafikte, Birleşik Arap Emirliklerin’de bulunan amir bankanın Türkiye’deki bir bankaya iletmiş olduğu rezerv bildirim formu örneği yer almaktadır.

Rezerv Bildirim Formu
Mt 734 Formatında Rezerv Bildirim Formu

Grafik incelendiğinde, belgenin “72/SENDER TO RECEIVER INFORMATION” bölümünde, amir bankanın belgede belirtilen sebeplerden ötürü ibrazı red ettiği, durumu akreditif amirine ilettiği ve amirden gelecek talimata göre ödemeyi yapabileceği veya bunun öncesinde ihracatçı firmanın ileteceği direktiflere göre hareket edeceği bilgisi yer almaktadır.

Tüm bu süre zarfında evraklar amir bankada, fakat ihracatıçının riskinde bekletilmektedir. 

77J kısmında ise ibrazın red edilmesine gerekçe olan rezervler (discrepancies) yer almaktadır.