MT700 Swift Mesajı Nedir?

Güncel akreditif kurallarına göre açılan akreditifler, geri dönülemez nitelikli (gayri kabili rücu, irrevocable) ve şarta bağlı ödeme yöntemleridir.

Akreditif işlemlerinde ödeme yükümlülüğü altına giren kurum temel olarak amir bankalar olup, teyit bankaları ve duruma göre görevli bankalar da ihracatçılara ödeme yapabilmektedirler.

Akreditif, amir banka tarafından açıldıktan sonra ihracatçıya hiçbir değişikliğe uğramaksızın, hızlı ve en uygun maliyet koşulları çerçevesinde iletilebilmelidir.

mt700 swift mesajı

İhracatçı ise ihbar bankası tarafından kendisine ulaştırılan metnin, orijinal akreditif metni olduğundan emin olmalıdır ki söz konusu belgeye güvenip yükleme yapabilsin.

Yine aynı şekilde, teyit bankası da kendisinden teyit eklenmesi talep edilen akreditif metninin geçerliliğinden ve hiçbir değişikliğe uğramaksızın kendisine ulaştığından emin olduktan sonra teyit işlemlerine başlamak isteyecektir.

Yukarıda belirtmiş olduğum gerekçelerle, akreditiflerin bankalar arasında güvenli bir biçimde, en az maliyetle ve maksimum hızla aktarılabilmesi, uluslararası akreditif ödemelerinin aksaklığa uğramaksızın devam edebilmesi açısından çok büyük önem arz etmektedir. Devam

Rezerv Bildirim Formu Nedir?

Akreditif işlemlerinde, bankaların yapmış oldukları evrak incelemesinde bulmuş oldukları uygunsuzlukları, ibrazı yapan tarafa iletmiş oldukları yazılı belgeye Türkçe olarak “Rezerv Bildirim Formu” denilmektedir.

Akreditif incelemesi görevli banka, varsa teyit bankası veya amir banka tarafından yapılabilmektedir.

Her bir bankanın kendisine yapılan ibrazı incelemek ve ibrazın neticesinde rezerv tespit etmiş ise söz konusu rezervleri ibrazı yapan tarafa akreditif kurallarında yazıldığı şekilde belirmek için 5 iş günü süresi bulunmaktadır.

5 iş günü içerisinde, kendisine yapılan ibrazda akreditif kuralları ve akreditifin şartlarına dair uygunsuzluklar tespit eden banka, yine akreditif kurallarında tanımlanan şekilde “Rezerv Bildirimini” yapmakla sorumluluğunu yerine getirmektedir.

Bu noktadan sonra, ihracatçının akreditif altında ödemesini alabilmesi ya belge ibraz süresi içerisinde bulunan rezervleri düzeltmesine ya da ithalatçının rezervleri kabul edip, ödemeyi onaylamasına bağlıdır.

Günümüzde swift altyapısı kullanılarak açılan akreditiflerde, rezerv bildirim formu “MT 734 Advice of Refusal” formatında iletilmektedir. Devam

Swift

SWIFT kelimesi İngilizce “Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication” kelimelerinin ilk harflerinden oluşmaktadır. “Küresel Bankalararası Finansal Telekomünikasyon Birliği” olarak Türkçe’ye çevrilebilir.

SWIFT bir yandan bankaların ve diğer finansal kuruluşların kendi aralarında üst düzeyde güvenilir olarak haberleşmesini sağlayacak iletişim sistemi oluştururken bir yandan da bu sistemde kullanılacak mesajların standardizasyonunu sağlayacak şekilde çalışmaktadır. Devam