Teyit Bankası – Confirming Bank

UCP 600, güncel akreditif kuralları içerisinde teyit bankası şu şekilde tanımlanmıştır: “Teyit bankası, amir bankanın talebi veya verdiği yetki üzerine akreditife teyidini ekleyen banka anlamına gelir“.

Teyit bankasının İngilizce’si ise Confirming Bank’dır.

Teyit Bankası

Bugünkü yazımızda teyit bankasının tanımını yapıp; örnek akreditif metinlerinde teyit bankasının ne şekilde gösterildiğini inceledikten sonra teyit bankasının görev ve sorumluluklarını tanımlayacağız.

Akreditif Metinlerinde Teyit Bankaları Nasıl Gösterilir?

Akreditif metinlerinde teyit bankaları doğrudan gösterilmezler. Bunun nedeni amir bankanın teyit verilmesinde sadece talep ileten konumunda olmasıdır.

Teyitli akreditif yazımızda açıkladığımız gibi bankalar akreditife teyit ekleyip / eklememe konusunda nihai kararı kendileri vermektedirler.

Teyit ekleme işi aslında ticari bir işlemdir. Bankalar bir akreditife teyit eklemekle belirli bir risk almaktadırlar. Bunun karşılığında da bir ödeme almaktadırlar. Söz konusu ödeme teyit komisyonları veya teyit masrafları olarak bilinmektedir.

Dilerseniz örnek MT 700 ve MT 710 metinleri üzerinden teyit bankasının akreditif metinlerinde nasıl gösterildiğini anlamaya çalışalım:

Örnek 1:

MT 700 Swift Mesajı içerisinde teyit bankasının tespit edilmesi.

MT 700 Swift Mesajında teyit bankasını tespit etmek için ilk etapta bakılacak nokta 49. maddedir. Bir bankanın akreditife teyidini ekleyebilmesi için amir bankanın bu yönde bir talebi olması gereklidir.

49 : Confirmation Instructions
CONFIRM

Yukarıdaki örnekte amir banka görevli bankadan akreditife teyidini eklemesini istemiştir.

Bu noktadan sonra akreditife teyit eklemek görevli bankanın insiyatifindedir. Görevli banka;

  • lehtar ile iletişime geçip, lehtarın teyit talebine istinaden akreditife teyidini ekleyebilir veya
  • lehtar ile iletişime geçmeden doğrudan akreditife teyidini ekleyebilir.

Örnek 2:

MT 710 Swift Mesajı içerisinde teyit bankasının tespit edilmesi.

Yukarıdaki örneğimizde, Senegal’den açılan akreditifin Fransa’daki görevli banka tarafından teyitli olarak ihbar edildiğini görmekteyiz.

Bu durumda kullanılan MT 710 swift mesajının 40B maddesinde görevli bankanın akreditife teyidini eklediği şu şekilde gösterilebilmektedir.

40 B : Form of Documentary Credit
IRREVOCABLE
ADDING OUR CONFIRMATION

Teyit Bankasının Sorumlulukları Nelerdir?

Teyit bankasının sorumluluklarını anlamak için tekrar akreditif kurallarının ilgili maddelerine bakmamız gerekmektedir.

Akreditif kuralları;

a) İbrazı şart koşulan belgelerin teyit bankasına veya diğer herhangi bir görevli bankaya ibraz edilmesi ve belgelerin uygun bir ibrazı oluşturması kaydıyla;

i. Teyit bankası,

a. akreditif teyit bankasının gişelerinde belgelerin ibrazı üzerine ödeme, vadeli ödeme veya poliçe kabulü yöntemiyle kullanımda olduğu takdirde;
b. akreditif diğer bir görevli bankanın gişelerinde belgelerin ibrazı üzerine ödeme yöntemiyle kullanımda olduğu ve o görevli banka ödeme yapmadığı takdirde;
c. akreditif diğer bir görevli bankanın gişelerinde vadeli ödeme yöntemiyle kullanımda olduğu ve o görevli banka vadeli ödeme yükümlülüğüne girmediği veya girmiş olduğu halde ödeme vadesinde ödeme yapmadığı takdirde,
d. akreditif diğer bir görevli bankanın gişelerinde poliçe kabulü yöntemiyle kullanımda olduğu ve o görevli banka kendi üzerine çekilen bir poliçeyi kabul etmediği veya kabul etmiş olduğu halde poliçenin ödeme vadesinde ödeme yapmadığı takdirde,
e. akreditif diğer bir görevli bankanın gişelerinde iştira yöntemiyle kullanımda olduğu ve o görevli banka iştira işlemi yapmadığı takdirde;

ibrazı karşılamalıdır; demektedir.

Konu İle İlgili Yazılar: