52.684,00 USD’lik Tunus Akreditif Danışmanlık Referansımız

Bu sayfada 2022 yılında gerçekleştirmiş olduğumuz Tunus ihracat akreditif çalışmamıza ait referans bilgilerimizi bulabilirsiniz.

Tunus’ta bulunan Banque Zitouna bankası tarafından açılmış olan 52.684,00 USD toplam tutarlı akreditif için firmamız tarafından sağlanan Tunus İhracat Akreditif Danışmanlığı, evrakların ilk ibrazda kabul edilmesiyle başarılı bir şekilde sonuçlandırılmıştır.

Söz konusu akreditifin referans numarası CI2205300032 olup, akreditif açılış tarihi ise 02.Mart.2022’dir. İhracat gerçekleştiren firma Antalya’da yer almaktadır.

Akreditif, teyitli olarak işlem görmüştür. Yurtdışındaki amir banka akreditif metnini Albaraka Türk Katılım Bankası’na MT700 swift mesajı ile iletmiştir.

Albaraka Türk ise teyidini ekledikten sonra akreditif metnini ihracatçı firmaya ihbar etmiştir.

Akreditif aynı zamanda Albaraka Türk bankasında görüldüğünde ödeme ile kullanımdadır.

Bu akreditifte Albaraka Türk ihbar bankası, görevli banka ve teyit bankası rollerinin tamamını üstlenmiştir.

Söz konusu akreditif altında yapılan çalışma, firmamız tarafından sağlanan ihracat akreditif danışmanlığı hizmetlerini kapsamakta olup, yapılan işlemler şu şekildedir:

  • Akreditif üzerinden akreditif incelemesi yapılmış ve son yükleme tarihinin çok yakın olduğu tespit edilmiştir.
  • Ayrıca akreditif tutarında 80 USD’lik bir eksiklik olduğu müşteri ile yapılan görüşme sonrasında anlaşılmıştır.
  • Son yükleme tarihi, akreditif vadesi ve akreditif tutarı ile ilgili olarak düzeltme talebi İngilizce olarak hazırlamış ve müşteriye iletilmiştir.
  • Düzeltmelerin gelmesinden sonra Albaraka Türk bankası teyidi altında işleme başlanmıştır.
  • Akreditif altında talep edilen belgeler sırası ile commercial invoice (ticari fatura), weight note (ağırlık belgesi), packing list (paketleme belgesi), bill of lading (konşimento) ve EUR1 Movement Certificate(EUR1 Dolaşım Belgesi)’dir.
  • İhracatçı firmanın yüklemeyi yapmasını takiben, evrak ibraz sürecinde taslak belgeler hazırlanmıştır.
  • Belgeler bankaya ibraz edilmeden önce son kontrolleri yapılmıştır.
  • Belgelerin Türkiye’deki ihbar bankası, görevli banka ve teyit bankası konumunda olan Albaraka Türk bankasına ibrazından sonra belgelerin bu banka tarafından teyit kapsamında incelenmesi gerçekleştirilmiş ve evraklarda her hangi bir rezerv bulunmamıştır.
  • Ödeme rambursman süresi içerisinde teyit bankasından tahsil edilmiştir.