Swift

SWIFT kelimesi İngilizce “Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication” kelimelerinin ilk harflerinden oluşmaktadır. “Küresel Bankalararası Finansal Telekomünikasyon Birliği” olarak Türkçe’ye çevrilebilir.

SWIFT bir yandan bankaların ve diğer finansal kuruluşların kendi aralarında üst düzeyde güvenilir olarak haberleşmesini sağlayacak iletişim sistemi oluştururken bir yandan da bu sistemde kullanılacak mesajların standardizasyonunu sağlayacak şekilde çalışmaktadır.

SWIFT’in yaklaşık 9,008 adet kullanıcısı 200’ün üzerinde ülkede hergün milyonlarca kez SWIFT sistemini kullanmaktadır.

SWIFT mesajı ile ihbar edilen bir akreditif başka bir doğrulamaya veya teyide gereksinim duymaksızın doğrudan geçerlilik kazanmaktadır.

SWIFT mesajları çeşitli gruplar altında toplanmaktadır. Örneğin akreditif açılışında kullanılan SWIFT mesajı MT 700 iken; diğer bir bankanın açmış olduğu akreditifin ihbarına ait SWIFT mesajı MT 710’dur.

MT İngilizce Message Type ( Mesaj Şekli ) manasına gelmektedir.

Akreditif işlemleri ile ilgili SWIFT mesajları 7. Grubun ilk kısmında yer almaktadır.

Şekil 1 : Akreditif işlemlerinde kullanılan SWIFT mesajlarının açıklamaları