Uluslararası Akreditif Danışmanlık Referansımız: 2 Ayda 7 Başarılı İbraz

İngiltere’deki müşterimiz için 2 aylık süreçte 7 ihracat akreditif danışmanlık işlemini başarılı bir şekilde sonlandırmış bulunuyoruz.

Akreditiflerden 4 tanesi teyitli olup, ödemeler ilk ibrazda teyit bankasından alınmıştır.

3 akreditif ise teyitsiz olarak çalışılmış olup, ödeme görevli banka tarafından evrakların ilk ibrazda uygun bulunması neticesinde rambursman bankasından akreditif tutarının talep edilmesi ile alınmıştır.

Akreditif Bilgileri:

  1. Akreditif: Güney Kore’deki Woori Bank tarafından açılmış olup; akreditif tutarı USD 93,398.40’dir. JP Morgan bankası ihbar bankası, görevli banka ve teyit bankası olarak işleme aracılık etmiştir. Akreditif numarası MD1E02302NU00032’dir.
  2. Akreditif: Güney Kore’deki Woori Bank tarafından açılmış olup; akreditif tutarı USD 197,561.00’dir. JP Morgan bankası ihbar bankası, görevli banka ve teyit bankası olarak işleme aracılık etmiştir. Akreditif numarası MD1E02302NU00057’dir.
  3. Akreditif: Güney Kore’deki Woori Bank tarafından açılmış olup; akreditif tutarı USD 211.335,60’dir. JP Morgan ihbar bankası, görevli banka ve teyit bankası olarak işleme aracılık etmiştir. Akreditif numarası MD1E02302NU00071’dir.
  4. Akreditif: Güney Kore’deki Kyongnam Bank tarafından açılmış olup; akreditif tutarı USD 277.982,40’dir. Deutsch Bank ihbar bankası ve görevli banka olarak işleme aracılık etmiştir. Akreditif numarası M3934303NU00089’dur.
  5. Akreditif: Güney Kore’deki Kyongnam Bank tarafından açılmış olup; akreditif tutarı USD 234.629,50’dir. Deutsch Bank ihbar bankası ve görevli banka olarak işleme aracılık etmiştir. Akreditif numarası M3934303NU00121’dir.
  6. Akreditif: Güney Kore’deki KEB Hana Bank tarafından açılmış olup; akreditif tutarı USD 83,265.00’dir. Deutsch Bank ihbar bankası ve görevli banka olarak işleme aracılık etmiştir. Akreditif numarası M12292303NU00018’dir.
  7. Akreditif: Güney Kore’deki Korea Development Bank tarafından açılmış olup; akreditif tutarı USD 508,209.00’dir. Deutsch Bank ihbar bankası ve görevli banka olarak işleme aracılık etmiştir. Akreditif numarası M0202305NU00783’tür.

Müşterimizin Teşekkür Yazısı

Dear Ozgur
We appreciate your work and want to say we are glad you are in our team to make sure docs are compliant.
It is very technical what you do, and I am grateful you are there to make sure we meet the requirements for the bank checking.
We have so many more orders and look forward to working with you on all future business.
Kind regards

Rick