197.250,00 USD’lik Güney Kore Akreditif Danışmanlık Referansımız

Bu sayfada 2017 yılında gerçekleştirmiş olduğumuz Güney Kore ihracat akreditif çalışmamıza ait referans bilgilerimizi bulabilirsiniz.

Güney Kore’de bulunan Woori Bank bankası tarafından açılmış olan 197.250,00 USD toplam tutarlı akreditif için firmamız tarafından sağlanan Güney Kore İhracat Akreditif Danışmanlığı, evrakların ilk ibrazda kabul edilmesiyle başarılı bir şekilde sonuçlandırılmıştır.

Söz konusu akreditifin referans numarası MD1DW703NU00040 olup, akreditif açılış tarihi ise 16.Mart.2017’dir. İhracat gerçekleştiren firma Giresun’da yer almaktadır.

Akreditif, teyitsiz olarak işlem görmüştür. Yurtdışındaki amir banka akreditif metnini Kuveyt Türk Katılım Bankası’na MT700 swift mesajı ile iletmiştir.

Kuveyt Türk ise akreditif metnini ihracatçı firmaya ihbar etmiştir.

Akreditif Türkiye’de yer alan her hangi bir bankada 90 gün vadeli poliçe kabulü ile kullanımdadır.

Söz konusu akreditif altında yapılan çalışma, firmamız tarafından sağlanan ihracat akreditif danışmanlığı hizmetlerini kapsamakta olup, yapılan işlemler şu şekildedir:

  • Akreditif üzerinden akreditif incelemesi yapılmış ve son yükleme tarihinin çok yakın olduğu tespit edilmiştir. Akreditif süre sonu vadesinde bir sorun görülmemiştir.
  • Bu yüzden yalnızca son yükleme tarihi revize edilerek yükleme aşamasına geçilmiştir.
  • Akreditif altında talep edilen belgeler sırası ile commercial invoice (ticari fatura), packing list (paketleme belgesi), bill of lading (konşimento) ve Certificate of Origin (Menşe Sertifikası)’dır.
  • İhracatçı firmanın yüklemeyi yapmasını takiben, evrak ibraz sürecinde taslak belgeler hazırlanmıştır.
  • Belgeler bankaya ibraz edilmeden önce son kontrolleri yapılmıştır.
  • Belgelerin Türkiye’deki görevli banka konumunda olan Kuveyt Türk bankası tarafından incelenmesi sonrasında ve evraklarda rezervsiz olarak amir bankaya gönderilmiştir.
  • Ödeme rambursman süresi içerisinde amir bankası tarafından görevli bankaya iletilmiştir.