UCP 600

UCP 600 mevcut olarak kullanımda olan akreditif kurallarının kısaltılmış ismidir.

Tam olarak açılımı ise İngilizce olarak ICC Uniform Customs and Practice for Documentary Credits’tir. Türkçe’ye ise Akreditiflere İlişkin Birörnek Usuller ve Uygulama Kuralları olarak çevrilmiştir.

UCP 600, 1.Temmuz.2007 tarihinde yürürlüğe girmiştir. UCP 600 kurallarının bir akreditif için uygulanabilir olması için akreditif metninde akreditifin UCP 600’e tabii olduğunun belirtilmiş olması gerekmektedir.

UCP 600 Tarihçesi:

UCP 600 ICC’nin hazırlamış olduğu akreditif kurallarının 7. kez revize edilmiş şeklidir.

İlk kez 1933 yılında oluşturulan akreditif kuralları zaman içerisinde yapılan revizyonlarla sürekli güncel tutulmuş, uygulamada karşılaşılan aksaklıklar giderilmeye çalışılmıştır.

Aşağıda UCP’lerin tarihçesi verilmiştir.

  • 1933 – Uniform Customs and Practice for Commercial Documentary Credits
  • 1951 Revision – Uniform Customs and Practice for Commercial Documentary Credits
  • 1962 Revision – Uniform Customs and Practice for Documentary Credits
  • 1974 Revision – Uniform Customs and Practice for Documentary Credits
  • 1983 Revision – Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (UCP 400)
  • 1993 Revision – Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (UCP 500)
  • 2007 Revision – Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (UCP 600)
Şekil 1 : UCP 600

UCP 600 toplam 39 maddeden oluşmaktadır. UCP 600’ün asıl geçerli olan metni İngilizce metindir.

eUCP:

UCP 600 ‘e ek olarak aynı kitapçığın sonunda, akreditif işlemlerinde elektronik ibraz kurallarının çerçevesini çizen eUCP’nin 1.1 Versiyonu yer almaktadır. Elektronik işlemlerin gelişmesi ile beraber eUCP’nin akreditif işlemlerinde giderek önem kazanacağı beklenmektedir. eUCP’nin güncel versiyonu 12 kuraldan oluşmaktadır.