Teyitli Akreditif

Bugünkü yazımızda teyitli akreditif kavramını inceleyeceğiz. Teyitli akreditif nedir, nasıl çalışır, teyitli akreditifin sağladığı faydalar nelerdir gibi sorulara cevap vermeye çalışacağız.

Eğer bir akreditif amir bankanın haricinde ikinci bir bankanın daha ödeme garantisini taşıyor ise bu akreditif türüne Teyitli Akreditif – confirmed letter of credit ( L/C ) denilmektedir.

UCP 600’de teyit bankasının görev ve sorumlulukları 8. madde de açıklanmıştır. UCP 600’e göre teyit bankasının başlıca sorumlulukları ;

  • Eğer akreditif teyit bankasının gişelerinde ödenecek şekilde açılmış ve ibraz teyit bankasına yapılmış ise teyit bankası kendisine yapılmış olan uygun ibrazı karşılamakla yükümlüdür. Burada ibrazı karşılamak ile kast edilen nokta “belge ibrazında ödeme yapmak” veya “vadeli ödeme yükümlülüğüne girmek” veya “poliçe kabul etmek”‘dir. Teyit bankasının hangi yolla ibrazı karşılayacağı açılan akreditifin ödeme şekline bağlıdır.
  • Eğer akreditif herhangi bir görevli banka nezninde ödenecek şekilde açılmış ve ibraz bu görevli bankaya yapılmış olmasına rağmen söz konusu görevli banka herhangi bir şekilde ödeme yükümlülüğünden kaçınıyorsa teyit bankası görevli bankaya yapılan uygun ibrazı karşılamakla yükümlüdür. Yine teyit bankasının ne şekilde ibrazı karşılayacağı açılmış olan akreditifte belirlenmektedir.

Teyitli akreditifler ile akreditifin işleyiş mekanizmasına bir banka daha eklenmekte ve böylece akreditif maliyetleri artmaktadır. Dolayısı ile teyitli akreditifler genellikle akreditif lehtarının kendisini amir bankadan kaynaklanabilecek politik ve ekonomik risklere karşı korunmak istediği durumlarda kullanılmaktadır.

Teyitli akreditifler ile ilgili olarak üzerinde durulması gereken bir diğer önemli nokta da bankaların sadece gayri kabili rücu akreditiflere ( irrevocable Letter of Credit ) teyitlerini ekleyebildikleridir.

Teyitsiz akreditifler , amir banka ( issuing bank ) haricinde başka bir bankanın ödeme güvencesini taşımayan akreditif türü olarak tanımlanmaktadırlar.

Teyitsiz akreditiflerde , ihbar bankası ( advising bank ) amir bankadan gelen akreditifi sadece lehtara iletmekle yükümlüdür. İhbar bankasının teyitsiz akreditiflerde ödeme ile ilgili hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Swift mesajlarında teyit ile ilgili bilgiler 49. numaralı “Confirmation Instructions” ( Teyit Talimatları ) bölümünde yer almaktadır. Bu bölümde teyit ile ilgili üç mesaj yer alabilir. Bunlar ;

  1. CONFIRM : Mesajı alan bankadan akreditife teyidini eklemesi talep edilmektedir. Mesajı alan banka akreditife teyidini ekleyip/eklememek konusunda tamamen kendi insiyatifini kullanmaktadır. “The Receiver is requested to confirm the credit.”
  2. MAY ADD : Mesajı alan bankanın akreditife teyidini ekleyebileceğine dair yetki verilmektedir. Mesajı alan banka akreditife teyidini ekleyip/eklememek konusunda tamamen kendi insiyatifini kullanmaktadır. “The Receiver may add its confirmation to the credit.”
  3. WITHOUT : Mesajı alan bankanın akreditifi teyitsiz olarak lehtara iletmesi istenmektedir. “The Receiver is not requested to confirm the credit.”

Bu üç maddedeki talep ve yetki kavramları UCP 600 ‘de teyit bankası kavramından yola çıkılarak hazırlanmıştır.

UCP 600 madde 2 teyit bankasını amir bankanın talebi veya verdiği yetkiye göre akreditife teyidini ekleyen banka olarak tanımlamaktadır.