Teyit Bankası – Confirming Bank

UCP 600, güncel akreditif kuralları içerisinde teyit bankası şu şekilde tanımlanmıştır: “Teyit bankası, amir bankanın talebi veya verdiği yetki üzerine akreditife teyidini ekleyen banka anlamına gelir“.

Teyit bankasının İngilizce’si ise Confirming Bank’dır.

Teyit Bankası

Bugünkü yazımızda teyit bankasının tanımını yapıp; örnek akreditif metinlerinde teyit bankasının ne şekilde gösterildiğini inceledikten sonra teyit bankasının görev ve sorumluluklarını tanımlayacağız. Devam

Akreditif Teyit Masrafları Ne Kadardır? Teyit Masraflarını Kim Öder?

İhracatçıların ödemelerini sağlama almak için kullanmış oldukları bir mekanizma olan teyit, akreditifli işlemlerde sıklıkla karşımıza çıkmaktadır.

Özellikle Afrika, Güney Amerika ve Asya’da yer alan riskli ülkelerden gelen akreditiflerin teyitli olarak açılması istenilmektedir.

Teyit bankası, bir akreditife teyidini ekleyerek bir risk almaktadır. Bunun karşılığında da doğal olarak bir kâr beklentisi içine girmektedir.

Peki, teyit bankaları ne kadarlık bir komisyon karşılığında akreditiflere teyit eklemektedirler? Söz konusu teyit masraflarını kim ödemektedir? İhracatçı mı yoksa ithalatçı mı?

teyit kmisyonları

Bugünkü yazımızda bu soruların cevaplarını arayacağız. Devam

Teyitli Akreditiflerin Avantajları Nelerdir?

Akreditif üzerine yazmış olduğum ilk yazılardan birisi teyitli akreditif başlığını taşımakta idi. Söz konusu yazımda teyitli akreditifin tanımını yapmış, UCP 600’e göre teyit bankasının sorumluluklarını incelemiş ve swift mesajında teyit ile ilgili yer alan bilgilerin açıklamasını yapmıştım.

Teyitli akreditif ihracatçı firmayı koruyan bir mekanizma olup, kısaca amir bankanın vermiş olduğu ödeme yükümlülüğüne ilave geri dönülemez ödeme yükümlülüğünün (irrevocable payment guarantee) ikinci bir banka tarafından daha üstlenilmesi olarak tanımlanabilmektedir.

Teyit bankaları genellikle akreditif lehtarı ile aynı ülkede yer almaktadır. Bazı durumlarda ise ABD, Almanya, Fransa veya İngiltere gibi gelişmiş ülkelerde yer alan bankaların özellikle Afrika’dan açılan akreditiflere teyit verdikleri görülmektedir.

teyitli akreditif avantajlar

Peki, teyitli akreditifin avantajları nelerdir? İhracatçı firmalar neden ekstra maliyet altına girip, akreditiflerine teyit ilave ettirmektedirler? Devam

Teyitli Akreditif

Bugünkü yazımızda teyitli akreditif kavramını inceleyeceğiz. Teyitli akreditif nedir, nasıl çalışır, teyitli akreditifin sağladığı faydalar nelerdir gibi sorulara cevap vermeye çalışacağız.

Eğer bir akreditif amir bankanın haricinde ikinci bir bankanın daha ödeme garantisini taşıyor ise bu akreditif türüne Teyitli Akreditif – confirmed letter of credit ( L/C ) denilmektedir. Devam

Akreditif Çeşitleri Nelerdir ?

Akreditif Çeşitleri Nelerdir ?

Akreditifle ilgili bu üçüncü yazımızda genel hatları ile akreditif çeşitlerini açıklamaya çalışacağım. Daha önceki yazılarımızda akreditif kavramı ile tanışmış ve akreditifin açılma sürece üzerinde durmuştuk. Yine bu yazılarımızda akreditifin taraflarını yeri geldikçe açıklamıştık. Eğer bu konularda eksikliğiniz varsa lütfen akreditif nedir ve akreditifin işleyişi nasıldır başlıklı konulara göz atınız.

Akreditifleri, taraflara sağladığı güvence açısından , ödemeden sorumlu olan kuruluş açısından ve ödeme şekli açısından 3 ana başlık altında inceleyebiliriz. Devam