Bangladeş ve Pakistan Akreditifleri İçin Teyit Seçeneği: Albaraka Bankası’nın Asya Kalkınma Bankası Üzerinden Verdiği Teyit

Teyit, bankalar açısından bakıldığında ticari bir olgudur. Bankalar bir akreditife teyit ekleyip; eklememe kararını ticari olarak yaptıkları risk-kazanç karşılaştırmasından sonra vermektedirler.

Risk tarafında bankaların teyit konusunda değerlendirdikleri en önemli verilerden birisi de ülke riskidir.

Bangladeş ve Pakistan yüksek riskli ülkeler olarak kabul edildiği için pek çok banka bu ülke bankalarınca açılan akreditiflerine teyit eklememektedir.

Albaraka Bankası’nın Asya Kalkınma Bankası aracılığı ile sunmuş olduğu teyit mekanizması bu ülkelere ihracat yapacak firmalar için oldukça anlamlıdır.

Albaraka’nın sunmuş olduğu bu teyit hizmeti ile firmalar daha güvenli biçimde bu iki ülkeye ihracat yapabilmektedir.

Devam

Teyitli Akreditiflerde Teyidin Düşmesi

Akreditifli işlemlerde karşılaştığım en önemli yanlış anlamalardan bir tanesini de teyitli akreditiflerde ödemenin garanti altına alındığı şeklinde ihracatçı firmalardan tarafımıza gelen geri bildirimlerimlerdir.

İster teyitli olsun isterse teyitsiz olsun, bir akreditif altında ödeme alabilmek için mutlaka uygun evrak ibrazı yapmak gerekmektedir.

Teyitli akreditiflerde evraklar teyit bankası tarafından incelenmekte, evrakların uygun bulunması halinde teyit bankası ödeme taahhüttü altına girmektedir.

Teyitsiz akreditifler de ise evraklar amir banka tarafından incelenmekte, evrakların uygun bulunması halinde ödeme akreditif şartlarına göre yapılmaktadır.

Teyitli akreditifler altında teyit bankasının yapmış olduğu inceleme sonucunda evraklarda herhangi bir eksiklik bulunursa, biz buna akreditif terminolojisinde rezerv yani İngilizce discrepancy diyoruz, teyit önce askıya alınmakta, rezervler ihracatçı tarafından zamanında düzeltilemez ise de teyit düşmektedir.

Teyit bankası bulmuş olduğu rezervleri ihracatçı firmaya bildirmekte ihracatçı firma kendisine verilen süre içerisinde belgeleri düzeltemezse teyit düşmekte ve belgeler teyitsiz olarak amir bankaya gönderilmektedir.

Amir banka kendisine iletilen belgeleri incelemekte belgelerde herhangi bir rezerv bulması halinde ithalatçı firmaya rezervleri kabul edip etmediğini sormakta ve aldığı cevaba göre ya ihracatçı firmaya ödeme yapmakta ya da rezerv bildirimi göndermektedir.

Dolayısıyla teyitli akreditiflerde ödeme garantisi yalnızca uygun evrak ibrazı karşılığında geçerli olmaktadır. Rezervli evrak ibrazı durumunda teyit düşmekte ve belgeler teyitsiz olarak amir bankaya gönderilmektedir.

Örnek olay üzerinden konuyu açıklamaya çalışalım.

Devam

Teyit Bankası – Confirming Bank

UCP 600, güncel akreditif kuralları içerisinde teyit bankası şu şekilde tanımlanmıştır: “Teyit bankası, amir bankanın talebi veya verdiği yetki üzerine akreditife teyidini ekleyen banka anlamına gelir“.

Teyit bankasının İngilizce’si ise Confirming Bank’dır.

Teyit Bankası

Bugünkü yazımızda teyit bankasının tanımını yapıp; örnek akreditif metinlerinde teyit bankasının ne şekilde gösterildiğini inceledikten sonra teyit bankasının görev ve sorumluluklarını tanımlayacağız. Devam

Akreditif Teyit Masrafları Ne Kadardır? Teyit Masraflarını Kim Öder?

İhracatçıların ödemelerini sağlama almak için kullanmış oldukları bir mekanizma olan teyit, akreditifli işlemlerde sıklıkla karşımıza çıkmaktadır.

Özellikle Afrika, Güney Amerika ve Asya’da yer alan riskli ülkelerden gelen akreditiflerin teyitli olarak açılması istenilmektedir.

Teyit bankası, bir akreditife teyidini ekleyerek bir risk almaktadır. Bunun karşılığında da doğal olarak bir kâr beklentisi içine girmektedir.

Peki, teyit bankaları ne kadarlık bir komisyon karşılığında akreditiflere teyit eklemektedirler? Söz konusu teyit masraflarını kim ödemektedir? İhracatçı mı yoksa ithalatçı mı?

teyit kmisyonları

Bugünkü yazımızda bu soruların cevaplarını arayacağız. Devam

Teyitli Akreditiflerin Avantajları Nelerdir?

Akreditif üzerine yazmış olduğum ilk yazılardan birisi teyitli akreditif başlığını taşımakta idi. Söz konusu yazımda teyitli akreditifin tanımını yapmış, UCP 600’e göre teyit bankasının sorumluluklarını incelemiş ve swift mesajında teyit ile ilgili yer alan bilgilerin açıklamasını yapmıştım.

Teyitli akreditif ihracatçı firmayı koruyan bir mekanizma olup, kısaca amir bankanın vermiş olduğu ödeme yükümlülüğüne ilave geri dönülemez ödeme yükümlülüğünün (irrevocable payment guarantee) ikinci bir banka tarafından daha üstlenilmesi olarak tanımlanabilmektedir.

Teyit bankaları genellikle akreditif lehtarı ile aynı ülkede yer almaktadır. Bazı durumlarda ise ABD, Almanya, Fransa veya İngiltere gibi gelişmiş ülkelerde yer alan bankaların özellikle Afrika’dan açılan akreditiflere teyit verdikleri görülmektedir.

teyitli akreditif avantajlar

Peki, teyitli akreditifin avantajları nelerdir? İhracatçı firmalar neden ekstra maliyet altına girip, akreditiflerine teyit ilave ettirmektedirler? Devam