Teyitli Akreditiflerde Teyidin Düşmesi

Akreditifli işlemlerde karşılaştığım en önemli yanlış anlamalardan bir tanesini de teyitli akreditiflerde ödemenin garanti altına alındığı şeklinde ihracatçı firmalardan tarafımıza gelen geri bildirimlerimlerdir.

İster teyitli olsun isterse teyitsiz olsun, bir akreditif altında ödeme alabilmek için mutlaka uygun evrak ibrazı yapmak gerekmektedir.

Teyitli akreditiflerde evraklar teyit bankası tarafından incelenmekte, evrakların uygun bulunması halinde teyit bankası ödeme taahhüttü altına girmektedir.

Teyitsiz akreditifler de ise evraklar amir banka tarafından incelenmekte, evrakların uygun bulunması halinde ödeme akreditif şartlarına göre yapılmaktadır.

Teyitli akreditifler altında teyit bankasının yapmış olduğu inceleme sonucunda evraklarda herhangi bir eksiklik bulunursa, biz buna akreditif terminolojisinde rezerv yani İngilizce discrepancy diyoruz, teyit önce askıya alınmakta, rezervler ihracatçı tarafından zamanında düzeltilemez ise de teyit düşmektedir.

Teyit bankası bulmuş olduğu rezervleri ihracatçı firmaya bildirmekte ihracatçı firma kendisine verilen süre içerisinde belgeleri düzeltemezse teyit düşmekte ve belgeler teyitsiz olarak amir bankaya gönderilmektedir.

Amir banka kendisine iletilen belgeleri incelemekte belgelerde herhangi bir rezerv bulması halinde ithalatçı firmaya rezervleri kabul edip etmediğini sormakta ve aldığı cevaba göre ya ihracatçı firmaya ödeme yapmakta ya da rezerv bildirimi göndermektedir.

Dolayısıyla teyitli akreditiflerde ödeme garantisi yalnızca uygun evrak ibrazı karşılığında geçerli olmaktadır. Rezervli evrak ibrazı durumunda teyit düşmekte ve belgeler teyitsiz olarak amir bankaya gönderilmektedir.

Örnek olay üzerinden konuyu açıklamaya çalışalım.

Devam

Taslak Akreditif (Draft Letter of Credit) Nedir? Taslak Akreditif Neden Önemlidir?

Akreditif, şartlı bir ödeme yöntemi olarak ihracat ve ithalat işlemlerinde sıklıkla kullanılmaktadır.

İhracatçılar, akreditif altında ödeme alabilmek için akreditif şartlarına uygun belgeleri, akreditifte belirtilen süreler içinde ve detaylara uygun olarak bankaya ibraz etmek zorundadırlar.

Belgelerdeki uygunsuzluklar (discrepancy) ise ihracatçılara rezervli evrak olarak dönmektedir.

Rezervli evrak ibrazı durumunda, bankaların ödeme yükümlülükleri ortadan kalkmakta ve ihracatçı, sadece rezervlerin amir tarafından kaldırılmasıyla ödemeye ulaşabilmektedir.

İhracatçılar, rezerv yememek için üretime başlamadan önce akreditif metinlerini dikkatlice inceleyerek, akreditif metinlerinde gerekli düzeltmeleri talep etmektedirler.

Bu şekilde, rezervli evrak durumu engellenerek ödeme süreci güvence altına alınabilmektedir.

Devam

OFAC Şartı Akreditiflerde Her Zamankinden Daha Tehlikeli

OFAC Nedir? Dış Ticarette OFAC Yaptırımları Neden Önem Taşır?

OFAC, Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Dairesi, olarak Türkçe’ye çevrilebilecek ABD Hazine Bakanlığına bağlı bir kurumdur.

OFAC’ın amacı ABD dış politikası ve ulusal güvenlik hedefleri çerçevesinde, yabancı ülke ve rejimlere, ABD tarafından terörist sayılan gruplara, uluslararası uyuşturucu kaçakçılarına, kitle imha silahlarının yayılmasıyla ilgili faaliyetlerde bulunanlara, ABD’nin ulusal güvenliği, dış politikası ve ekonomisine zarar verenlere karşı ekonomik ve ticari yaptırımların yürütülmesi ve uygulanması olarak açıklanmaktadır.

OFAC temel olarak bu amaçlarına ulaşabilmek için tespit edilen kişi veya kurumları engelli listesine almakta ve ABD vatandaşlarının ve firmalarının bu kişilerle ticari ilişki kurmasını yasaklamaktadır.

Amerikan doları uluslararası ticarette en çok kullanılan para biriminden birisi olduğu için, OFAC yaptırımları bu noktada tüm dünyayı ilgilendiren bir hâl almaktadır.

Tüm ABD doları ile yapılan ihracat ve ithalat işlemlerinde para ABD’deki rambursman bankaları üzerinden geçmek zorunda olduğu için OFAC listesinde olan alıcı ve satıcıların ödemeleri durdurulmaktadır. Devam

Konşimentoda Karşılaşılan Başlıca Rezervler

Bugünkü yazımızda akreditifli ödemelerde sıklıkla kullanılan bir taşıma belgesi olan konşimentoda karşılaşılan başlıca rezervlere değineceğiz.

Daha önce de açıklamış olduğumuz gibi akreditif şartlı bir ödeme yöntemidir ve akreditif altında ödeme alabilmek için uygun evrak ibrazı yapmak gerekmektedir. Bir ibrazda herhangi bir belgede tespit edilen akreditif kural veya şartlarına aykırılığa rezerv denilmektedir.

Amir bankanın ibraz edilen belgelerde rezerv tespit etmesi durumunda ödeme yükümlülüğü ortadan kalkmakta; ödeme ancak ithalatçının onayına istinaden yapılabilmektedir.

Dilerseniz daha fazla sözü uzatmadan konşimentoda karşılaşılan başlıca rezervleri açıklamaya başlayalım: Devam

Neden Akreditifli Ödemelerde FOB Yerine CFR Teslim Çalışmalıyız

Akreditifli ödemelerde belgelerin rezerve düşmesine sebep olan çeşitli etkenler söz konusudur. Bugün ihracat akreditiflerinde rezerve neden olabilecek bir konuya değineceğiz.

INCOTERMS 2020 kuralları altında dış ticarette kullanılan teslim şekilleri içerisinde en sık kullanılan 4 teslim şekli karşımıza çıkmaktadır.

Bunlar FCA, FOB, CFR ve CIF teslim şekilleridir. (Ex Works teslim şekli dış ticarette kullanılmaya uygun olmadığı için değerlendirmeye almıyorum. Onun yerine FCA teslim kullanıyorum)

Devam