SWIFT kelimesi İngilizce "Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication" kelimelerinin ilk harflerinden oluşmaktadır. "Küresel Bankalararası Finansal Telekomünikasyon Birliği" olarak Türkçe'ye çevrilebilir. 

SWIFT bir yandan bankaların ve diğer finansal kuruluşların kendi aralarında üst düzeyde güvenilir olarak haberleşmesini sağlayacak iletişim sistemi oluştururken bir yandan da bu sistemde kullanılacak mesajların standardizasyonunu sağlayacak şekilde çalışmaktadır. SWIFT'in yaklaşık 9,008 adet kullanıcısı 200'ün üzerinde ülkede hergün milyonlarca kez SWIFT sistemini kullanmaktadır.  

SWIFT mesajı ile ihbar edilen bir akreditif başka bir doğrulamaya veya teyide gereksinim duymaksızın doğrudan geçerlilik kazanmaktadır.SWIFT mesajları çeşitli gruplar altında toplanmaktadır. Örneğin akreditif açılışında kullanılan SWIFT mesajı MT 700 iken akreditif ihbarına ait SWIFT mesajı MT 710'dur. MT İngilizce Message Type ( Mesaj Şekli ) manasına gelmektedir. Akreditif işlemleri ile ilgili SWIFT mesajları 7. Grubun ilk kısmında yer almaktadır.


Tablo 1 : Akreditif işlemlerinde kullanılan SWIFT mesajlarının açıklamaları.
Mesaj Kodu
İngilizce Açıklaması
Türkçe  Açıklaması
MT 700      
Issue of a Documentary Credit 
Akreditif Açılışı
MT 701      
Issue of a Documentary Credit 
Akrediitif Açılışı ( Ek )
MT 705        
Pre-Advice of a Documentary Credit
Akreditif Ön İhbar
MT 707        
Amendment to a Documentary Credit
Akreditifte Revizyon
MT 710        
Advice of a Third Banks Documentary Credit
Akreditif İhbarı
MT 711        
Advice of a Third Banks Documentary Credit
Akreditif İhbarı ( EK )
MT 720        
Transfer of a Documentary Credit
Akreditif Transferi
MT 721        
Transfer of a Documentary Credit
Akreditif Transferi ( EK )
MT 730        
Acknowledgement
Alındı
MT 732        
Advice of Discharge
Rezervli Evraklar Kabul İhbarı
MT 734       
Advice of a Refusal 
Rezervli Evraklar Red İhbarı
MT 740        
Authorization to Reimburse
Rambursman Yetkisi
MT 742       
Reimbursement Claim 
Rambursman Talebi
MT 747        
Amendment to an Authorisation to Reimburse
Rambursman Yetkisi Revizyonu
MT 750        
Advice of Discrepancy
Rezerv İhbarı
MT 752        
Authorisation to Pay, Accept or Negotiate
Ödeme/Kabul/İştira Yetkisi
MT 754        
Advice of Payment/Acceptance/Negotiation
Ödeme/Kabul/İştira İhbarı
MT 756        
Advice of Reimbursement or Payment
Rambursman veya Ödeme İhbarı
akreditif bilgi merkezi
        Anasayfa    |  Eğitimlerimiz | Hakkımızda   |   Referanslarımız    |   İletişim    | Gizlilik Politikası
Türkiye'nin akreditif bilgi merkezi 3 yaşında...
Akreditif çeşitleri ve değişik akreditif türlerinin kullanım alanları ile ilgili olarak Akreditif Bilgi Merkezine daha önceden sorulmuş sorulara ve bunlara verilmiş olan cevaplara çok yakında buradan ulaşabileceksiniz. 
CDCS Sertifikamız
Akreditif Sunumları
akreditifn farklari
.Akreditif ile İlgili Sorular ve Cevapları -1
.Akreditif ile İlgili Sorular ve Cevapları -2
.Akreditif ile İlgili Sorular ve Cevapları -3
.Akreditif ile İlgili Sorular ve Cevapları -4
.Akreditif ile İlgili Sorular ve Cevapları -5
Akreditif Kitapları
Konu İle İlgili Sayfalar
Akreditif işlemlerinin uygulaması çok iyi öğrenilmeden dış ticaret tam olarak kavranılamaz. 
Yasal Uyarı : Akreditif Bilgi Merkezi (www.akreditif.biz.tr) sitesi içerisinde ulaştığınız tüm bilgiler sadece fikir verme amaçlı olup verilen bilgilerin güncel, doğru ve geçerli olması için tüm çalışmalar yapılmaktadır. Buna rağmen site içersindeki eksik, hatalı ya da  güncel olmayan bilgiler için Akreditif Bilgi Merkezi hiç bir sorumluluk kabul etmemektedir. © 2008 Akreditif Bilgi Merkezi. Türkiye'nin akreditif üzerine uzmanlaşmış ilk online paylaşım portalı. Özgür EKER  CDCS ( Akreditif Uzmanı ) Tüm hakları saklıdır. Bu internet sitesi en iyi 1024 x 768 çözünürlükte takip edilebilir. Site içeriğinin tamamının ve/veya bir kısmının izinsiz kullanımı yasaktır.