Ex Works (EXW) (Incoterms 2020) Teslim Şekli Nedir? İhracat ve İthalat İşlemlerinde Nasıl Kullanılır?

EXW teslim şekli, ihracatçının malları genellikle kendi işletmesinde (fabrika, depo vb.) alıcıya teslim ettiği bir durumu ifade eder. Bu durumda mallar, ihracat gümrükleme işlemleri yapılmamış ve taşıma aracına yüklenmemiş şekildedir.

EXW teslim şeklinin tanımını ve ihracatçı ile ithalatçının sorumluluklarını aşağıda bulabilirsiniz.

Ex Works (EXW) teslim şekli ihracatçının malları genellikle kendi işletmesinde alıcıya teslim ettiği bir durumlarda kullanılır. İhracatçı, malları kendi işletmesinde (fabrika, depo vb.) alıcıya hazır hale getirir. Ancak malların taşıma aracına yüklenmesi ihracatçının sorumluluğunda değildir.

EXW teslim şeklinde, hem ihracat gümrük işlemleri hem de ithalat gümrük işlemleri ithalatçı tarafından gerçekleştirilir.

Ancak, bu durum bazı ülkelerin mevzuatlarına göre sorun oluşturabilir. Örneğin, Türkiye Gümrük Mevzuatı’na göre ihracat gümrük işlemlerinin Türkiye’de yerleşik bir firma tarafından yapılması gerekmektedir.

  • Satıcı, anlaşmada öngörülen koşullara uygun olarak malları hazırlar ve anlaşmada belirtilen zamanda veya süre zarfında, yine anlaşmada tanımlanan yerde (kendi fabrikasında, depolarında vb.) alıcıya teslim etmek üzere malları hazır hale getirir ve malların nakliye için hazır olduğunu alıcıya iletir. Satıcı böylece teslim sorumluluğunu yerine getirmiş olmaktadır.
  • Alıcının talebi doğrultusunda, satıcı, alıcının ihracatla ilgili evrakları elde etmesine destek olmalıdır.
  • Satıcı, alıcı talep ettiği takdirde, ihracat lisansı ya da benzeri resmi bir belgeyi alıcı adına temin etmek için, tüm masrafları ve riskleri alıcı üstlenecek şekilde alıcıya yardımcı olmalıdır.
  • Alıcı, satış sözleşmesinin koşullarına göre mal bedelini öder.
  • Alıcı, ihracat ve ithalat işlemleri için gerekli olan tüm resmi ve ticari belgeleri düzenler.
  • Alıcı, ihracat ve ithalat işlemleri ile ilgili gümrük süreçlerini organize eder ve oluşacak gümrük vergilerini öder.
  • Alıcı, malları ihracatçının işletmesinde teslim alır ve bu noktadan sonra mallarla ilgili tüm riskler ve masraflar alıcıya aittir. Malların nakliyesi için taşıma acentası ile anlaşmak ve navlun bedelini ödemek de alıcının sorumluluğundadır.

Ex Works (EXW), alıcıya en fazla sorumluluk yükleyen teslim şeklidir. Alıcı; taşıma, gümrük işlemleri ve sigortaya dair tüm risk ve masrafları üstlenir.

Ex Works (EXW) teslim şeklinde ihracat gümrük işlemlerini de alıcının yapması gerekmektedir. Gümrük mevzuatı açısından Türkiye’deki ihracatçı firmaların kullanması uygun değildir.

Ex Works (EXW) teslim şekli daha çok ülkeler arasında gümrük sınırları olmayan Avrupa Birliği gibi yerler için kullanıma uygundur.

Ex Works (EXW) teslim şeklinde nakliye organizasyonunu alıcı yapmaktadır. Akreditifli ödemelerde alıcıların nakliye organizasyonu yapmaması riski göz önüne alınmalı, özel üretim siparişlerde bu risk göz önüne alınmalıdır.

Ex Works (EXW) teslim şeklinde satıcının alıcıya taşıma belgesi ibraz etmesi gerekmemektedir. Yine de akreditifli ödeme tercih edilmiş ise akreditif şartları gereği satıcı alıcıya akreditif altında telep edilen taşıma belgesini ibraz etmekle yükümlüdür. Yanlış kullanılan teslim şekli akreditif şartlarını ortadan kaldırmaz.

ÖZGÜR EKER (CDCS)

Akreditif Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri