Dış Ticarette Yaşanan Ödeme Gecikmeleri İhracatçıları Zorluyor

2020 ve 2021 yıllarında dünya çapında etkili olan Covid-19 pandemisi, sağlık alanındaki etkilerinin yanı sıra çok ciddi ekonomik sorunlara da yol açmıştır.

Bu süreçte uygulanan sokağa çıkma ve seyahat yasakları esnasında birçok sektör atıl duruma gelmiştir.

Hükümetler, pandemi yasaklarından etkilenen hane halkını ve üreticileri desteklemek için gevşek para politikaları uygulamaya başlamış; merkez bankaları para basmış ve faizler olabildiğince düşürülmüş, hatta pek çok ülke vatandaşlarına karşılıksız para dağıtmıştır. (helicopter money, Türkçe karşılık bulmak gerekirse havadan para)

Uygulanan aşılama programlarının etkisi ve salgının ulaşabileceği limite yaklaşması sonucunda 2021 yılının ikinci yarısından itibaren Covid-19 yasakları esnetilmeye ve nihayetinde kaldırılmaya başlanmıştır.

Covid-19 salgınının gündemden düşmesi ile dünya bu sefer de ekonomik bir açmazın içine sürüklenmiştir. Uygulanan gevşek para politikalarının ve tedarik zincirlerinin bozulmasının etkisi olarak ülkeler enflasyonist baskının altına girmişlerdir.

Devam