İhracatçılar İçin Proforma Fatura Örnekleri

Bundan önceki yazılarımızda proforma fatura (proforma invoice) kavramını incelemiş ve sonrasında proforma fatura ile ticari fatura (Commercial Invoice) arasındaki farklara değinmiştik.

Bugünkü yazımızda ise “Microsoft Excel” aracılığıyla hazırlanmış proforma fatura örnekleri paylaşacağız.

Proforma fatura, ihracatçılar tarafından düzenlenen ve dış ticaret işlemlerinde kullanılan bir ticari belgedir. Bu belge, ithalatçılara verilen teklifin, siparişe dönüştürülmesi aşamasında kullanılır. Kısaca, proforma faturalar siparişin detaylarını ve şartlarını içeren formal teklif niteliği taşımaktadır.

İhracatçılar, proforma faturayı hazırlar ve ithalatçılara gönderirler. İthalatçılar, aldıkları proforma faturayı detaylı bir şekilde incelerler. Eğer fatura üzerindeki şartlar uygun görünüyorsa, ithalatçılar kaşe ve imzalarını atarak faturayı tekrar ihracatçıya geri gönderirler.

İthalatçılar tarafından imzalanan proforma fatura, siparişin resmi olarak onaylandığı anlamına gelir.

Proforma faturalar tüm teslim şekilleri ve ödeme yöntemleri ile kullanılabilmektedir.

Devam

Dış Ticarette Yaşanan Ödeme Gecikmeleri İhracatçıları Zorluyor

2020 ve 2021 yıllarında dünya çapında etkili olan Covid-19 pandemisi, sağlık alanındaki etkilerinin yanı sıra çok ciddi ekonomik sorunlara da yol açmıştır.

Bu süreçte uygulanan sokağa çıkma ve seyahat yasakları esnasında birçok sektör atıl duruma gelmiştir.

Hükümetler, pandemi yasaklarından etkilenen hane halkını ve üreticileri desteklemek için gevşek para politikaları uygulamaya başlamış; merkez bankaları para basmış ve faizler olabildiğince düşürülmüş, hatta pek çok ülke vatandaşlarına karşılıksız para dağıtmıştır. (helicopter money, Türkçe karşılık bulmak gerekirse havadan para)

Uygulanan aşılama programlarının etkisi ve salgının ulaşabileceği limite yaklaşması sonucunda 2021 yılının ikinci yarısından itibaren Covid-19 yasakları esnetilmeye ve nihayetinde kaldırılmaya başlanmıştır.

Covid-19 salgınının gündemden düşmesi ile dünya bu sefer de ekonomik bir açmazın içine sürüklenmiştir. Uygulanan gevşek para politikalarının ve tedarik zincirlerinin bozulmasının etkisi olarak ülkeler enflasyonist baskının altına girmişlerdir.

Devam