Konşimento

Konşimento (daha doğru kullanımı ile Konişmento) ; taşıyan tarafından veya taşıyanı temsilen kaptan veya taşıyanı temsile yetkili bir acenta tarafından tek taraflı olarak düzenlenen, söz konusu eşyanın taşınmak üzere teslim alındığını belirten ve taşındıktan sonra varış limanında konşimentonun hak sahibi görünen hamiline, konşimentonun iadesi karşılığında aynen teslim edileceği taahhüdünü içeren bir kıymetli evraktır. Devam

Akreditif Belgeleri Nelerdir ?

Akreditif Belgeleri Nelerdir ?

Akreditifli ödemeler ile ilgili olarak yaşanabilecek olumsuzluklardan kaçınmanın en güvenilir ve anlamlı yolunun akreditiflerin işleyişinin tam olarak anlaşılması olduğunu düşünüyoruz. Bu yüzden bu yazımızda akreditifli işlemlerin ana çatısını oluşturan akreditif belgeleri üzerinde duracağız.

Daha önce akreditif nedir başlıklı yazımızda akreditifin UCP 600 kuralları çerçevesinde adı ve tanımlaması nasıl olursa olsun, amir bankanın uygun ibrazı karşılayacağına dair kesin yükümlülüğünü ifade eden dönülemez nitelikte bir düzenleme olduğunu belirtmiştik. Devam