Packing List (Çeki Listesi) Nedir? Akreditifte Nasıl Kullanılır?

Uluslararası ticarette fatura ile birlikte ihracatçı firmaların en çok düzenledikleri belgelerden birisi de Packing List yani Çeki listesidir.

Çeki Listesi aynı zamanda paketleme listesi olarak da isimlendirilmektedir.

Çeki listesi esasen faturayı tamamlayıcı bir belgedir. Faturada mal bedeli, teslim şekli ve ödeme yöntemi yer alırken; çeki listesinde yükleme detayları bulunur.

Çeki listesi, bir yüklemedeki paketleme detaylarının, yüklemedeki toplam kap adedinin, ürünlerin net ve brüt ağırlıklarının, taşıma şeklinin, taşıma vasıtasının gösterildiği ticari bir belgedir.

Bu yazıda çeki listesinin ne olduğunun ve nasıl kullanılabileceğinin üzerinde duracağız.

Ayrıca çeki listelerinin en yaygın özelliklerinden bazılarına göz atacağız ve akreditifli işlemlerde çeki listesi düzenlerken nelere dikkat etmemiz gerektiğini anlamaya çalışacağız.

Devam

Proforma Fatura (Proforma Invoice) ile Ticari Fatura (Commercial Invoice) Arasındaki Farklar Nelerdir?

Proforma fatura (proforma invoice) ve ticari fatura (commercial invoice), dış ticarette kullanılan iki belgedir.

Proforma faturalar, teklif aşamasında ihracatçılar tarafından düzenlenmekte olup; yüklemeden önce alıcıya gönderilmektedirler.

Ticari faturalar ise yüklemeden sonra yine ihracatçılar tarafından düzenlenip; ödeme için alıcıya gönderilmektedirler.

Bugünkü yazımızda ihracat ve ithalat işlemlerinde sıklıkla kullanılan bu iki fatura türü arasındaki farkları açıklayacağız.

Devam

Ticari Faturada (Commercial Invoice) Karşılaşılan Başlıca Rezervler

Bugünkü yazımızda hemen hemen tüm akreditifli işlemlerde kullanılan ticari faturalardaki rezervler üzerinde duracağız.

Ticari faturalar, ihracat ve ithalat işlemlerinde kullanılan belgelerden birisidir.  Ticari faturalar satıcılar tarafından düzenlenip alıcılara gönderilmekte ve malın tanımı, miktarı, fiyatı, teslim şekli, menşei ve ödeme şartları gibi bilgileri içermektedirler.

Daha önceki yazılarımızda hem ticari fatura ve hem de rezerv kavramlarını açıklamıştık. İhtiyaç duymanız halinde bu yazılarımıza göz atabilirsiniz.

Dilerseniz daha fazla sözü uzatmadan ticari faturalarda karşılaşılan başlıca rezervleri açıklamaya başlayalım: Devam

Proforma Invoice (Proforma Fatura) Nedir? Akreditifli Ödemelerde Nasıl Kullanılır?

Genel Olarak Proforma Fatura

Bir ticaretin gerçekleşmesi için bir ürüne talep olmalı ve o talep karşısında satıcının şartlarını belirten bir teklif sunulmalıdır.

En basit gereksinimlerimizi temin ederken de bu sistemi kullanırız. Fırından ekmek alırken ya da mağazadan ayakkabı alırken. Elbette çoğunlukla sözlü olarak bu süreçleri hallederiz.

Uluslararası ticarette ise tekliflerin yazılı olması tercih sebebidir.

İhracatçı firmaların satışa arz ettikleri ürüne ait satış teklifinin yer aldığı, genellikle tek sayfadan oluşan, kompakt, ticari belgeye proforma fatura Proforma Invoice denilmektedir.

İhracatçı firmalar, satış tekliflerini proforma fatura halinde ithalatçıya iletmekte; proforma faturadaki şartların ithalatçı tarafından kabul edilmesiyle ise dış ticaret süreci başlamaktadır.

Proforma fatura, uluslararası satış sözleşmesinin International Sales Contract tek sayfaya düşürülmüş, basitleştirilmiş bir halidir.

Devam

Commercial Invoice (Ticari Fatura) Nedir? Akreditifli Ödemelerde Nasıl Kullanılır?

Genel Olarak Ticari Fatura

Commercial Invoice Türkçe’ye ticari fatura olarak çevrilebilir.

Ticari fatura satıcı tarafından düzenlenen ve satıcı ile alıcı arasındaki ticari işlemi belirleyen, ayrıca satıcının ödeme talebini içeren bir belgedir.

Dış ticarette kullanılan en temel belgelerden birisidir. Bu yüzden tüm ödeme yöntemlerinde ve teslim şekillerinde kullanılmaktadır.

Ticari fatura, ithalat aşamasında malların içeriğini, değerini ve menşeini belirlemek için gümrük tarafından talep edilmektedir.

Bazı ülkelere yapılan ihracatlarda ticari faturanın konsolosluk veya ticaret odası onayına tabii tutulması istenebilmektedir.

Devam