Akreditif ile İlgili En Çok Sorulan 15 Soru ve Cevapları

Bu siteyi 2008 yılı Aralık ayında ilk yazmaya başladığımda en temelden başlamıştım.

Akreditif Nedir? Akreditif Kuralları Nelerdir? Akreditif Çeşitleri Nelerdir? gibi soruları kendi kendime sormuş ve basitçe cevaplamaya çalışmıştım.

Geçen 14 yıllık süreçte, hem 1000’in üzerinde ibrazı başarı ile tamamladım hem de konu ile ilgili yüzlerce firmadan gelen binlerce soruyla muhatap oldum.

Bu tecrübenin ışığında akreditif ile ilgili sık karşılaştığım ve aklıma gelen 15 soru ve cevabını bu sayfamda sizlere aktarma kararı aldım.

Dilerseniz sözü daha fazla uzatmadan akreditif ile ilgili en çok sorulan 15 sorunun yanıtları ile bugünkü yazımıza başlayalım.

Devam

Konşimento

Konşimento (az bilinen ama daha doğru kullanımı ile Konişmento); dış ticaret işlemlerinde kullanılan bir taşıma belgesidir.

Günümüzde ihracat ve ithalat işlemlerinde pek çok taşıma belgesi kullanılmaktadır.

Örneğin, karayolu taşımalarında CMR (karayolu taşıma belgesi), havayolu taşımalarında Air Waybill (havayolu taşıma senedi), demiryolu taşımalarında da hamule senedi gibi.

Denizyolu taşımalarında kullanılan taşıma belgelerinin genel adı ise konşimentodur. En eski taşıma belgesi olan konşimentonun günümüzde farklı çeşitleri kullanımdadır.

Bugünkü yazımızda konşimentonun tanımını yapıp, genel karakteristik özelliklerini açıkladıktan sonra konşimento çeşitlerine değineceğiz.

Yazımızın son bölümünde ise akreditif uygulamalarında konşimento kullanımı ile ilgili bilgiler vereceğiz.

Önemli Not: Bu yazımızda genel olarak açıkladığımız konşimento türü limandan limana yapılan konteyner taşımacılığında kullanılan hat konşimentosudur. Konşimento kavramı ile aksi belirtilmediği sürece söz konusu belgeyi kastedeceğiz.

Devam

Akreditif Nedir?

Akreditif, dış ticarette kullanılan bir ödeme yöntemi olarak tanımlanabilir.

Akreditif, ihracatçı ve ithalatçı açısından riskleri sınırlandıran bir ödeme yöntemidir. ICC tarafından hazırlanan UCP 600 kuralları ile kullanılmaktadır.

Amir banka, akreditif şartlarının yerine getirilmesi koşulu ile açılan akreditif bedelini ödeme yükümlülüğü altındadır. Akreditif, dış ticarette güvenli bir ödeme yöntemi tercih eden ihracatçı ve ithalatçılar için ideal seçeneklerden birisidir.

Bugünkü yazımızda akreditif ile ilgili temel bilgilere değineceğiz. Yazının konu başlıklarını aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz.

Devam

Free Alongside Ship (FAS) (Incoterms 2020) Teslim Şekli Nedir? İhracat ve İthalat İşlemlerinde Nasıl Kullanılır?

Söz konusu teslim şeklinde, ihracatçı, önceden tespit edilmiş yükleme limanında, alıcının tespit etmiş olduğu geminin yükleme yapacağı rıhtım veya mavnaya yükleri teslim etmekle, teslim sorumluluğunu yerine getirmektedir.

FAS teslim şekli, Incoterms 2020 kurallarına göre yalnızca denizyolu taşımalarında kullanılabilmektedir.

Bugünkü yazımda sizlere FAS – Free Alongside Ship teslim şeklini açıklamaya çalışacağım. Yazımın ilk bölümünde söz konusu teslim şeklinin tanımını verdikten sonra, ilerleyen bölümlerde ihracatçı ve ithalatçılara ne gibi sorumluluklar yüklediğini inceleyeceğim.

FAS, Incoterms 2020 kuralları içerisinde tanımlanmış 11 teslim şeklinden birisidir. Türkçe’ye, “Gemi Doğrultusunda Masrafsız” olarak çevrilebilmektedir.

 • FAS teslim şeklinde satıcı malları alıcı ile anlaşılan limanda ve alıcının tespit edeceği gemiye yüklenmek üzere söz konusu geminin yükleme yapacağı rıhtıma veya mavnaya kadar getirmekle sorumludur.
 • Malların geminin doğrultusuna teslim edilmesiyle beraber malların kaybolma ve/veya hasar görmesine dair tüm riskler satıcıdan alıcıya geçmektedir.
 • Malların geminin doğrultusuna teslim edilmesinden sonra oluşabilecek bütün masraflar alıcı tarafından karşılanır.
 • Navlun alıcı tarafından ödenir.
 • FAS teslim şeklinde ihracat ile ilgili ticari ve resmi belgeler satıcı tarafından düzenlenir, ihracat gümrük işlemleri de satıcı tarafından yapılır.
 • FAS teslim şekli yalnızca dökme denizyolu taşımacılığı kapsamında kullanılması tavsiye edilmektedir.
 • Satıcı, alıcı ile imzalamış olduğu uluslararası satış sözleşmesine uygun olarak malları yüklemeye hazırlar.
 • Satıcı, malların ihracat işlemlerini gerçeleştirir, gerekli belgeleri alır ve ihracat ile ilgili oluşan giderleri karşılar.
 • Satıcı, malları önceden tespit edilen limanda, yine önceden tespit edilen tarihte alıcının belirleyip satıcıya bilgisini vermiş olduğu geminin doğrultusuna getirmekle teslim sorumluluğunu ifa etmiş olur. Bu aşamadan sonra ürünlerle ilgili tüm masraf ve riskler alıcıya geçer.
 • Satıcı ürünlerin belirlenen noktada teslim edildiğine dair olağan teslim kanıtını alıcıya sağlamalıdır.
 • Alıcının ilk sorumluluğu uluslararası satış sözleşmesinde belirlenen koşullara uygun olarak mal bedelini ödemektir.
 • FAS teslim şeklinde ihracat işlemleri satıcının sorumluluğunda iken ithalat işlemlerine ait sorumluluk alıcının üzerindedir.
 • Alıcı, ithalat ile ilgili gerekli belgeleri hazırlar, gümrük masraflarının tümünü öder.
 • Alıcı, taşıyıcı ile taşıma anlaşması imzalar ve geminin yükleme limanına ne zaman varacağını satıcıya makul bir süre öncesinden bildirir.
 • Alıcı, gemi doğrultusunda emrine hazır tutulan malları teslim alır. Bu andan itibaren bütün masraflar ve risk alıcıya aittir.
 • Nakliye sigortası ile satıcıya karşı bir yükümlülüğü bulunmamasına rağmen, gerekli görmesi halinde masraflar kendisine ait olmak üzere nakliye sigortası tanzim edebilir.
 • FAS Izmir Aliaga Port, Ege Celik Quay, Incoterms 2020

Cost, Insurance and Freight (CIF) (Incoterms 2020) Teslim Şekli Nedir? İhracat ve İthalat İşlemlerinde Nasıl Kullanılır?

İhracatçı her ne kadar yükleme limanında teslim sorumluluğunu yerine getirmiş olsa da CIF teslim şekli gereğince navlun ve sigorta bedellerini de ödemelidir.

CIF teslim şeklinde, limandan limana yapılan ana taşımaya ait navlun bedelini ihracatçı ödemektedir.

Ayrıca, CIF teslim şeklinde ihracatçı, en azından yükleme limanında malların gemiye yüklenmesi ile başlayıp; varış limanına kadar geçen nakliye sürecini sigorta ettirmeli ve oluşan sigorta primini de ödemelidir.

Bugünkü yazımda sizlere Cost, Insurance and Freight (CIF) teslim şeklini açıklamaya çalışacağım.

Yazımın ilk bölümünde söz konusu teslim şeklinin tanımını verdikten sonra, ilerleyen bölümlerde ihracatçı ve ithalatçılara ne gibi sorumluluklar yüklediğini inceleyeceğim.

Devam

Cost and Freight (CFR) (Incoterms 2020) Teslim Şekli Nedir? İhracat ve İthalat İşlemlerinde Nasıl Kullanılır?

Bugünkü yazımda sizlere CFR – Cost and Freight teslim şeklini açıklamaya çalışacağım. Yazımın ilk bölümünde söz konusu teslim şeklinin tanımını verdikten sonra, ilerleyen bölümlerde ihracatçı ve ithalatçılara ne gibi sorumluluklar yüklediğini inceleyeceğim.

Devam

Free on Board (FOB) (Incoterms 2020) Teslim Şekli Nedir? İhracat ve İthalat İşlemlerinde Nasıl Kullanılır?

Bugünkü yazımızda FOB teslim şeklinin ne olduğunu ve bu ticari terimin ihracatçı ve ithalatçı açısından hangi sorumlulukları beraberinde getirdiğini açıklamaya çalışacağım.

Devam

Ex Works (EXW) (Incoterms 2020) Teslim Şekli Nedir? İhracat ve İthalat İşlemlerinde Nasıl Kullanılır?

EXW teslim şekli, ihracatçının malları genellikle kendi işletmesinde (fabrika, depo vb.) alıcıya teslim ettiği bir durumu ifade eder. Bu durumda mallar, ihracat gümrükleme işlemleri yapılmamış ve taşıma aracına yüklenmemiş şekildedir.

EXW teslim şeklinin tanımını ve ihracatçı ile ithalatçının sorumluluklarını aşağıda bulabilirsiniz.

Devam