OFAC Şartı Akreditiflerde Her Zamankinden Daha Tehlikeli

OFAC Nedir? Dış Ticarette OFAC Yaptırımları Neden Önem Taşır?

OFAC, Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Dairesi, olarak Türkçe’ye çevrilebilecek ABD Hazine Bakanlığına bağlı bir kurumdur.

OFAC’ın amacı ABD dış politikası ve ulusal güvenlik hedefleri çerçevesinde, yabancı ülke ve rejimlere, ABD tarafından terörist sayılan gruplara, uluslararası uyuşturucu kaçakçılarına, kitle imha silahlarının yayılmasıyla ilgili faaliyetlerde bulunanlara, ABD’nin ulusal güvenliği, dış politikası ve ekonomisine zarar verenlere karşı ekonomik ve ticari yaptırımların yürütülmesi ve uygulanması olarak açıklanmaktadır.

OFAC temel olarak bu amaçlarına ulaşabilmek için tespit edilen kişi veya kurumları engelli listesine almakta ve ABD vatandaşlarının ve firmalarının bu kişilerle ticari ilişki kurmasını yasaklamaktadır.

Amerikan doları uluslararası ticarette en çok kullanılan para biriminden birisi olduğu için, OFAC yaptırımları bu noktada tüm dünyayı ilgilendiren bir hâl almaktadır.

Tüm ABD doları ile yapılan ihracat ve ithalat işlemlerinde para ABD’deki rambursman bankaları üzerinden geçmek zorunda olduğu için OFAC listesinde olan alıcı ve satıcıların ödemeleri durdurulmaktadır. Devam

Akreditif Güvenli mi Yoksa Riskli mi?

Hemen hemen her gün akreditifler ile ilgili pek çok soruya yanıt vermek durumunda kalıyorum.

Bana en sık iletilen sorulardan birisi de akreditifin dış ticarette kullanılan en güvenli ödeme yöntemi olup olmadığıdır.

Akreditif şarta bağlı bir ödeme yöntemidir. Akreditif altında ödeme almanın şartı ise uygun evrak ibrazı yapmaktır.

Uygun evrak ibrazına karar verecek olan kurumlar ise bankalar olup, evrak değerlendirmesi yapacak nihai banka ise amir bankadır.

Devam

İhracat Akreditiflerinde Risk Nasıl Düşürülür?

İhracat akreditifleri satıcı firmalar açısından işlem başlangıcında belirli bir güven duygusu verse de çeşitli risk unsurları hesaba katıldığında akreditif işlemlerinin ilerleyen süreçlerinde bu duygunun yerini yavaş yavaş endişe ve korku almaktadır.

Malesef Türkiye akreditif kullanılabilirliği açısından diğer ülkelere göre çok gerilerde kalmıştır. Örneğin Çin ve Hindistan gibi ihracata Türkiye’den daha geç adapte olmuş ülkelerin bile yapılan çalışmalar ile akreditif ve dış ticaretin finansmanında Türkiye’den kat ve kat önde oldukları gerçektir. Devam

Akreditifte Risk

Akreditifte Risk

Akreditif hem ihracatçı hem de ithalatçı açısından risk faktörlerinin dengelenmiş olduğu bir ödeme yöntemi olmasına rağmen, akreditif uygulamalarında yer alan tarafların herbiri çeşitli riskler taşımaktadırlar.

Daha önce de açıkladığımız gibi akreditif uygulamalarında ihracatçı ve ithalatçının yanı sıra bankaların da bazı sorumlulukları bulunmaktadırlar. Dolayısı ile akreditif işlemlerinde bankaların , ihracatçı ve ithalatçıların kötü niyetli uygulamalar karşısında risk altında oldukları unutulmamalıdır.

Akreditif işlemlerindeki riskleri genel riskler (tüm tarafların ortaklaşa taşıdığı riskler) , ithalatçının (amirin) taşıdığı riskler , ihracatçının (lehtarın) taşıdığı riskler ve bankaların taşıdığı riskler olmak üzere 4 grupta inceleyebiliriz. Devam