Akreditif Teyit Masrafları Ne Kadardır? Teyit Masraflarını Kim Öder?

İhracatçıların ödemelerini sağlama almak için kullanmış oldukları bir mekanizma olan teyit, akreditifli işlemlerde sıklıkla karşımıza çıkmaktadır.

Özellikle Afrika, Güney Amerika ve Asya’da yer alan riskli ülkelerden gelen akreditiflerin teyitli olarak açılması istenilmektedir.

Teyit bankası, bir akreditife teyidini ekleyerek bir risk almaktadır. Bunun karşılığında da doğal olarak bir kâr beklentisi içine girmektedir.

Peki, teyit bankaları ne kadarlık bir komisyon karşılığında akreditiflere teyit eklemektedirler? Söz konusu teyit masraflarını kim ödemektedir? İhracatçı mı yoksa ithalatçı mı?

teyit kmisyonları

Bugünkü yazımızda bu soruların cevaplarını arayacağız. Devam

Teyitli Akreditiflerin Avantajları Nelerdir?

Akreditif üzerine yazmış olduğum ilk yazılardan birisi teyitli akreditif başlığını taşımakta idi. Söz konusu yazımda teyitli akreditifin tanımını yapmış, UCP 600’e göre teyit bankasının sorumluluklarını incelemiş ve swift mesajında teyit ile ilgili yer alan bilgilerin açıklamasını yapmıştım.

Teyitli akreditif ihracatçı firmayı koruyan bir mekanizma olup, kısaca amir bankanın vermiş olduğu ödeme yükümlülüğüne ilave geri dönülemez ödeme yükümlülüğünün (irrevocable payment guarantee) ikinci bir banka tarafından daha üstlenilmesi olarak tanımlanabilmektedir.

Teyit bankaları genellikle akreditif lehtarı ile aynı ülkede yer almaktadır. Bazı durumlarda ise ABD, Almanya, Fransa veya İngiltere gibi gelişmiş ülkelerde yer alan bankaların özellikle Afrika’dan açılan akreditiflere teyit verdikleri görülmektedir.

teyitli akreditif avantajlar

Peki, teyitli akreditifin avantajları nelerdir? İhracatçı firmalar neden ekstra maliyet altına girip, akreditiflerine teyit ilave ettirmektedirler? Devam

Rotatif Akreditif

İngilizcede “revolving letter of credit” olarak tanımlanan Türkçe’de ise “rotatif akreditif” veya “yenilenebilen akreditif” olarak kullanılan bir akreditif türüdür.

Yenilenebilen akreditifler, birbiriyle uzun zamandır iş yapan taraflar arasında ve akreditifte tanımlanan ürünlerin yüklemesi konusunda hem ithalatçının hem de ihracatçının belirli bir tecrübeye sahip olduğu durumlarda kullanılabilmektedir. Devam

Stand-by Akreditifler

İngilizce’de stand by letter of credit olarak kullanılan, Türkçe’de ise Standby Akreditifler veya Teminat Akreditifleri olarak karşılık bulan akreditif türleridir.

Daha önceki yazılarımızda da belirtmiş olduğumuz gibi akreditifler ilk uygulanmaya başladıkları günden bu güne kadar dış ticaret uygulayıcılarının değişik taleplerine cevap verebilecek şekilde sürekli değişikliğe uğramışlar ve çok esnek bir yapı kazanmışlardır. Devam

Back to Back Akreditif

İhracat işlemlerinde bir aracı söz konusu ise bu aracının kendisi lehine açılan bir akreditifi malları tedarik edeceği firmaya transfer ederek söz konusu işlemi gerçekleştirebileceğini devredilebilir akreditif başlıklı yazımızda belirtmiştik.

Bazı durumlarda dış ticaret işlemine aracılık eden firmalar devredilebilir akreditifi çeşitli nedenlerden ötürü kullanmak istemeyebilir.

Back to back akreditif olarak tabir edilen akreditif çeşidi bu tip işlemler için devredilebilir akreditiflere bir alternatif olarak kullanılabilir. Devam