Akreditif ile Vesaik Mukabili Arasındaki Farklar Nelerdir?

Vesaik mukabili ödeme İngilizce’de “Documentary Collections” veya “Cash Against Documents (CAD)” olarak adlandırılmaktadır.

Vesaik mukabili ödeme kısaca; satıcının yüklemeyi tamamladıktan sonra ihracat bedelinin tahsil edilmesi amacıyla yükleme belgelerinin kendi ülkesinde bulunan bir banka vasıtası ile ithalatçının bulunduğu ülkedeki bankaya gönderilmesi şeklinde gerçekleşen bir ödeme yöntemi olarak tanımlanabilir.

Vesaik mukabili ile ilgili detaylı bilgiye Vesaik Mukabili Ödeme başlıklı yazımızdan ulaşabilirsiniz.

Dış ticarette kullanılan ödeme yöntemleri ile ilgili temel bilgilere ise Dış Ticarette Kullanılan Ödeme Yöntemleri başlıklı yazımızdan erişim sağlayabilirsiniz.

Akreditif ise İngilizce’de “Documentary Credits” veya “Letters of Credit” olarak adlandırılmaktadır.

Akreditif kurallarında akreditif, adı ve tanımlanması nasıl olursa olsun, amir bankanın uygun bir ibrazı karşılayacağına ilişkin kesin yükümlülüğünü oluşturan dönülemez nitelikte herhangi bir düzenleme olarak tanımlanmıştır.

Bugünkü yazımızda dış ticarette sıklıkla kullanılan vesaik mukabili ödeme ile akreditif ödeme arasındaki farkları inceleyeceğiz.

Bankaların Sorumlulukları Açısından Akreditif ile Vesaik Mukabili Arasındaki Farklar:

Vesaik Mukabili Ödemede Bankaların Sorumlulukları

Vesaik mukabili ödemede bankaların sınırlı sorumlulukları vardır.

Şöyle ki vesaik mukabili ödemede bankaların sorumlulukları sadece kendilerine teslim edilen belgeleri tahsil talimatına uygun biçimde ithalatçının bankasına iletmek, sonrasında ithalatçıya teslim etmek ve nihayetinde ithalatçı tarafından yapılan ödemeyi yine talimata uygun biçimde transfer etmektir.

Vesaik mukabili ödemede bankalar ödemeye yükümlülüğü altına girmezler.

Akreditifli Ödemede Bankaların Sorumlulukları

Akreditifli ödemelerde ödeme garantisini veren kurum amir bankadır.

Akreditif kurallarına göre amir banka veya işlemde mevcut olması durumunda teyit bankası kendisine yapılan uygun ibrazı karşılamak zorundadır.

Uygulama Kuralları Açısından Akreditif ile Vesaik Mukabili Arasındaki Farklar:

Vesaik Mukabili Ödeme Kuralları:

Vesaik mukabili ödemeler URC 522 kurallarına göre yürütülmektedir. İngilizce’si (Uniform Rules for Collections), Türkçe’si ise (Tahsiller İçin Birörnek Kurallar)’dır.

Akreditifli Ödeme Kuralları:

UCP 600 mevcut olarak kullanımda olan akreditif kurallarının kısaltılmış ismidir.

Tam olarak açılımı ise İngilizce olarak ICC Uniform Customs and Practice for Documentary Credits’tir. Türkçe’ye ise Akreditiflere İlişkin Birörnek Usuller ve Uygulama Kuralları olarak çevrilmiştir.

Uygulama Kolaylığı Açısından Akreditif ile Vesaik Mukabili Arasındaki Farklar:

Vesaik Mukabili Operasyonel İşlemler:

Vesaik mukabili işlemlerinde bankalar belgeleri incelemedikleri için operasyonel olarak vesaik mukabili çok daha kolay bir ödeme yöntemidir.

Akreditif Operasyonel İşlemler:

Akreditifli ödemelerde bankalar ödeme yapıp yapmama kararını belgeleri inceleyerek verdikleri için akreditifli ödemenin operasyonel zorluğu daha fazladır.

Maliyet Açısından Akreditif ile Vesaik Mukabili Arasındaki Farklar:

Vesaik Mukabili Ödemenin Maliyeti:

Vesaik mukabili ödemenin maliyeti akreditife göre daha azdır. Maliyet çoğu zaman ödeme tutarı ile birlikte artmaz.

Akreditifli Ödemenin Maliyeti:

Akreditif dış ticaretteki en maliyetli ödeme yöntemidir. Ödeme tutarı arttıkça maliyet çoğu zaman artar. Akreditif işlemindeki banka sayısı arttıkça maliyet o oranda fazlalaşmaktadır.

Ödeme Alma Riski Açısından Akreditif ile Vesaik Mukabili Arasındaki Farklar:

Vesaik Mukabili Ödeme Alamama Riski:

Vesaik mukabili ödemede bankalar ödeme ile ilgili bir sorumluluk almazlar. Bu yüzden vesaik mukabili ödemelerde ödeme alamama riski daha fazladır.

Akreditif Ödeme Alamama Riski:

Akreditif altında bankalar uygun ibraz karşılığında ödeme güvencesi verdikleri için ödeme doğru kullanıldıkların ödeme alamama riski daha azdır.

Belgelerde inceleme sonucunda herhangi bir rezerv bulunursa bankaların ödeme güvencesi ortadan kalkar ve ödeme vesaik mukabili gibi işlem göreceği için ödeme alamama riski artar.

Akreditif Danışmanlık Hizmetleri olarak rezervsiz ibraz için kurulduğumuz günden bu yana ihracatçı firmalara yardımcı olmaktayız.