URC 522

Bugünkü yazımızda URC 522 isimli vesaik mukabili kural kitapçığı hakkında size bilgi sunmak istiyorum.

URC 522 halen yürürlükte olan vesaik mukabili ödemeleri düzenleyen kuralların kısaltılmış şeklidir.

İngilizce açık şekli “Uniform Rules for Collections”, Türkçe açık şekli ise “Tahsiller İçin Birörnek Kurallar” dır.

URC 522, ICC (Milletlerarası Ticaret Odası) tarafından hazırlanmıştır ve ICC’nin 522 numaralı yayını ile uygulayıcıların hizmetine sunulmuştur.

URC 522 1 Ocak 1996’da yürürlüğe girmiştir ve halen geçerliliğini korumaktadır. “Tahsiller İçin Birörnek Kurallar” ilk kez 1956 yılında yayınlanmıştır. Daha sonra 1967 ve 1978 yıllarında revize edilen yayın Haziran 1995’te şimdiki halini almıştır.

Şekil 1 : URC 522

 

URC 522, 7 bölümden ve 26 maddeden oluşmaktadır.

URC 522 vesaik mukabili işlemleri ile ilgilenen bankacılar, ihracatçılar ve ithalatçılara yardımcı olacak şekilde kolay anlaşılır bir biçimde hazırlanmıştır.

URC 522, vesaik mukabili amiri veya tahsilat bankasınca hazırlanacak ayrı bir form şeklindeki tahsil emrinin önemine vurgu yapmaktadır.

URC 522 ‘ye tabi olan vesaik mukabili işlemlerinde bankalar tahsilat emrinin varlığını araştırmak zorunda değildirler ve bankaların vesaikleri inceleme zorunlulukları bulunmamaktadır.