ISBP 2007

Bu yazı yazıldığında en güncel Uluslararası Standart Bankacılık Uygulaması ISBP 681 idi. 2013 yılında yapılan revizyon ile ISBP güncellenmiş ve en güncel sürümü olan ISBP 745 halini almıştır.

Kısa bir zaman önce yabancı bir yazarın makalesini okurken şöyle bir cümlesi dikkatimi çekmişti ; “her muhsebe terimi kullanıldığında okurların %50’sinin o noktada okumayı bıraktıkları bilimsel olarak kanıtlanmış bir gerçektir.”

Sanırım bu %50’lik oran hukuksal terimler için de geçerli olsa gerek ama malesef ISBP’yi açıklamak için hukuksal bir benzetme yapmaktan daha anlaşılır bir yol bulamadım.

Hukukçuların normlar hiyerarşisi veya hukuk düzeni piramidi olarak adlandırdıkları kavrama göre kanunlar belirli bir astlık üstlük sırasına göre ele alınmaktadır.

Buna göre en soyut olan kanun piramidin en üst kısmında yer alırken günlük hayatta karşılaşılan sorunların çözümüne dönük olarak geliştirilmiş daha detaylı kanunlar piramidin daha alt seviyelerinde yer almaktadır.

UCP ve ISBP arasındaki ilişki de tıpkı bu şekilde düşünülebilinir.

ISBP (Uluslararası Standart Bankacılık Uygulaması), UCP’de yazılı olan daha genel yargıların günlük hayatta karşılaşılan sorunlara aktarılmasına yardımcı olmak amacı ile ilk kez ICC Bankacılık komisyonu tarafından 2002 yılında onaylanıp yürürlüğe konulmuştur.

UCP 2007 yılında revize edilince ISBP’nin de revize edilme ihtiyacı duyulmuştur.

Şekil : ISBP 2007 :Akreditifler Hükmünde Belge İncelemesi İçin Uluslararası Standart Bankacılık Uygulaması UCP 600 Revizyonu

Halen yürürlükte olan ISBP ICC’nin 681 numaralı ve “Akreditifler Hükmünde Belge İncelemesi İçin Uluslararası Standart Bankacılık Uygulaması (ISBP) – UCP 600 İçin 2007 Revizyonu” başlıklı yayınıdır.

ISBP 2007 genel ilkeler , poliçeler ve vade tarihinin hesaplanması, faturalar, en az iki farklıtaşıma şeklini kapsayan taşıma belgesi, konşimento, charter party konşimento, havayolu taşıma belgesi, karayolu, demiryolu ve karasal suyolu taşıma belgeleri, sigorta belgeleri ve kapsamı ve menşe şehadetnamesi ana başlıkları altında birbirini takip eden sıra numarasına sahip toplam 185 paragraftan oluşmaktadır.