Packing List (Çeki Listesi) Nedir? Akreditifte Nasıl Kullanılır?

Uluslararası ticarette fatura ile birlikte ihracatçı firmaların en çok düzenledikleri belgelerden birisi de Packing List yani Çeki listesidir.

Çeki Listesi aynı zamanda paketleme listesi olarak da isimlendirilmektedir.

Çeki listesi esasen faturayı tamamlayıcı bir belgedir. Faturada mal bedeli, teslim şekli ve ödeme yöntemi yer alırken; çeki listesinde yükleme detayları bulunur.

Çeki listesi, bir yüklemedeki paketleme detaylarının, yüklemedeki toplam kap adedinin, ürünlerin net ve brüt ağırlıklarının, taşıma şeklinin, taşıma vasıtasının gösterildiği ticari bir belgedir.

Bu yazıda çeki listesinin ne olduğunun ve nasıl kullanılabileceğinin üzerinde duracağız.

Ayrıca çeki listelerinin en yaygın özelliklerinden bazılarına göz atacağız ve akreditifli işlemlerde çeki listesi düzenlerken nelere dikkat etmemiz gerektiğini anlamaya çalışacağız.

Yazının Başlıkları

Packing List (Çeki Listesi) Nedir?

Çeki listesi veya paketleme listesi olarak adlandırılan packing list, uluslararası ticarette en çok kullanılan belgelerden birisidir.

Commercial invoice (ticari fatura) ile kullanılmakta ve ticari faturanın sağlayamadığı bilgileri nakliyecilere, gümrük personeline, ithalatçı firma çalışanlarına temin etmektedir.

Çeki listesi, bir yüklemedeki paketleme detaylarının, yüklemedeki toplam kap adedinin, ürünlerin net ve brüt ağırlıklarının, taşıma şeklinin, taşıma vasıtasının gösterildiği ticari bir belgedir.

Packing List’in (Çeki Listesi) Dış Ticaretteki Rolü Nedir?

Çeki listesinin hazırlanmasındaki en önemli amaç yüklemenin nasıl yapıldığının en doğru biçimde konu olan taraflara iletilmesidir.

İthalatçı firma ve gümrük personeli doğru olarak hazırlanmış çeki listesinden en çok fayda gören taraflardır.

İthalatçı Firma Açısından Çeki Listesinin Rolü:

İthalatçı firma çeki listesini, gümrük işlemlerinin yanı sıra lojistik operasyonlarında kullanmaktadırlar. İthalatçı firmalar çeki listesinden edindikleri bilgiler ile zaman kaybetmeksizin ürünlerin depolanmasını ve dağıtımını gerçekleştirmektedirler.

Gümrük Personeli İçin Çeki Listesinin Rolü:

Gerek ihracat gerekse de ithalat aşamasında gümrük personeli çeki listesini gümrük kontrolü sürecinde kargonun mahiyetini daha iyi anlamak için kullanmaktadırlar.

Bankalar İçin Çeki Listesinin Rolü:

Amir bankalar çeki listesini hemen hemen tüm akreditifli işlemlerde talep etmektedirler. Amir bankalar evrak inceleme aşamasında çeki listesindeki bilgiler ile taşıma belgesindeki bilgileri karşılaştırmakta ve uygunluk kontrolü yapmaktadırlar.

Packing List (Çeki Listesi) Nasıl Hazırlanır?

İhracatçıların çeki listesi hazırlarken dikkat etmeleri gereken en önemli kıstas taşıma şeklidir. Örneğin, denizyolu taşımalarında kullanılacak çeki listesi ile havayolunda kullanılacak çeki listesi içerik olarak birbirinden farklı olacaktır.

Aşağıda denizyolu, karayolu ve havayolu için detaylı olarak çeki listesinde bulunabilecek alanlar açıklanmıştır. Elbette tüm alanların çeki listesinde yazmasına gerek yoktur.

Çeki Listesi (Packing List) Nasıl Hazırlanır by Akreditif Danışmanlık Hizmetleri Özgür Eker (CDCS)

Packing List (Çeki Listesi) Nasıl Hazırlanır sunumumuza pdf formatında ulaşmak için lütfen tıklayın.

Adım Adım Çeki Listesi Doldurmak: Genel Bilgilerin Çeki Listesine Yazılması

Belge Başlığı:

“Packing List” başlığı ihracat ve ithalat işlemlerinde kullanılacak çeki listelerinde tercih edilmelidir.

İhracatçı Firma:

Exporter, Seller veya Consignor başlığı altında ihracatı yapan firmanın unvanına, adresine ve iletişim bilgilerine yer verilmelidir.

İthalatçı Firma:

Importer, Buyer veya Consignee başlığı altında ithalatı yapan firmanın unvanına, adresine ve iletişim bilgilerine yer verilmelidir.

Malların Tanımı:

Description of Goods başlığı altında çeki listesinde malların tanımına yer verilmelidir.

Çeki Listesi Numarası ve Tarihi:

Packing List Number başlığı altında çeki listesi numarası ve Date of Issue başlığı altında da çeki listesinin düzenlenme tarihi belirtilmelidir.

Teslim Şekli:

Çeki listesinde teslim şekline atıfta bulunmaya gerek yoktur. Bu bilginin faturada yazılması yeterlidir. Eğer mutlaka yazılması gerekiyorsa çeki listesinde belirtilen teslim şeklinin faturadaki teslim şekli ile çelişmemesi gerekmektedir.

Menşe Bilgisi:

Origin of Goods başlığı altında malın hangi ülke menşeine ait olduğu çeki listesinde yazılmalıdır.

Fatura Numarası ve Tarihi:

Çeki listesine fatura numarası ve tarihini yazmak normalde gerekmez. Bazı uygulamacıların ticari fatura ile çeki listesi arasında bağlantı kurmak adına ticari fatura numarası ve ticari fatura tarihini çeki listesine yazdıkları görülmektedir.

Akreditif Numarası:

Akreditifli ihracatlarda akreditif numarası Letter of Credit Number başlığı altında çeki listesine yazılması gerekmektedir.

Adım Adım Çeki Listesi Doldurmak: Kap Adedi ve Ağırlık Bilgilerinin Çeki Listesine Eklenmesi

Kap Adedi ve Ambalaj Şekli:

Number and Kinds of Packages başlığı altında yüklemenin kaç kaptan oluştuğu ve hangi tür ambalaj şeklinin kullanıldığı çeki listesine girilmelidir.

Brüt Ağırlık:

Gross Weight başlığı altında ürün ve ambalaj ağırlığının toplamı olan brüt ağırlık bilgisi girilmelidir. Çeki listesindeki brüt ağırlık bilgisinin fatura ve taşıma belgesi ile uyumlu olmasına özen gösterilmelidir.

Net Ağırlık:

Net Weight başlığı altında yalnızca ürünlerin ağırlığını gösteren net ağırlık bilgisi girilmelidir. Çeki listesindeki net ağırlık bilgisinin fatura ve taşıma belgesi ile uyumlu olmasına özen gösterilmelidir.

Adım Adım Çeki Listesi Doldurmak: Taşımaya İlişkin Bilgilerin Çeki Listesine Eklenmesi

Denizyolu Taşımalarında Çeki Listesine Eklenmesi Gereken Bilgiler:
Teslim Yeri:

Place of Receipt başlığı altında malların nakliyeciye teslim edildiği yer gösterilmelidir.

Yükleme Limanı:

Port of Loading başlığı altında yükleme limanı bilgisi çeki listesine yazılmalıdır.

Boşaltma Limanı:

Port of Discharge başlığı altında boşaltma limanı bilgisi çeki listesine yazılmalıdır.

Teslimat Yeri:

Place of Delivery başlığı altında teslimat yeri bilgisi çeki listesine yazılmalıdır.

Gemi Adı:

Vessel Name başlığı altında gemi bilgisi çeki listesine girilmelidir.

Sefer Numarası:

Voyage No başlığı altında sefer numarası çeki listesine yazılmalıdır.

Konteyner Numarası:

Container Number başlığı altında eğer yükleme konteynerler ile yapılmış ise konteyner numarası çeki listesine yazılmalıdır. Birden fazla konteyner kullanılmış ise bu durumda her bir konteyner numarası ayrı ayrı çeki listesine yazılmalıdır.

Mühür Numarası:

Konteyner ile yapılan denizyolu yüklemelerinde her bir konteynere ait mühür numarası Seal Number başlığı altında çeki listesine yazılması gerekmektedir.

Havayolu Taşımalarında Çeki Listesine Eklenmesi Gereken Bilgiler:
Kalkış Hava Limanı:

Airport of Departure başlığı altında kalkış hava limanı bilgisi çeki listesine yazılmalıdır.

Varış Hava Limanı:

Airport of Destination başlığı altında varış hava limanı bilgisi çeki listesine yazılmalıdır.

Havayolu Taşıma Senedi Numarası:

Air Waybill Number başlığı altında havayolu taşıma senedi numarası da çeki listesine yazılması gereken bilgilerden birisidir.

Karayolu Taşımalarında Çeki Listesine Eklenmesi Gereken Bilgiler:
Malların Teslim Yeri:

Place of Taking Over the Goods başlığı altında malların nakliyeciye teslim edildiği yer çeki listesine yazılmalıdır.

Malların Nihai Teslimat Adresi:

Place of Delivery of Goods başlığı altında malların hangi noktada alıcıya teslim edileceği çeki listesine yazılmalıdır.

Plaka Numarası:

Plate Number başlığı altında treylere ait ön ve arka plaka numaralarının çeki listesine yazılmasında fayda vardır.

Akreditifli İhracatlarda Çeki Listesi Nasıl Düzenlenmelidir?

Akreditifli ihracatlarda çeki listesi hazırlarken ilk önce akreditif şartlarına, daha sonra da akreditif kurallarına riayet edilmelidir.

45A maddesi altında yazan mal tanımı çeki listesine en uygun biçimde yazılmalıdır.

Ayrıca 46A ve 47A maddeleri özenle incelenmeli, çeki listesi ile ilgili şartlar varsa mutlaka söz konusu ibareler çeki listesinde gösterilmelidir.

Çeki Listesi Hakkındaki Akreditif Kuralları Nelerdir?

Akreditif kurallarına göre belge içeriği, belge başlığından daha önemlidir.

Örneğin, akreditif altında ‘Packing List’ başlıklı bir belge ibrazı talep edilmiş ise, bu talep ‘Packing List’, ‘Packing Note’ veya ‘Packing and Weight List’ gibi başlıklara sahip bir belge ile yerine getirilebilir.

Hatta hiç başlık taşımayan bir belge de paketleme ayrıntılarını içermekteyse söz konusu akreditif şartını yerine getirmektedir.

Çeki listesi akreditifte talep edilen kurum tarafından düzenlenmelidir.

Bankalar belgelerde uygunluk incelemesi yaparken sadece toplam tutar, toplam ağırlık, toplam miktar veya toplam kap adedi gibi toplam değerleri inceler.

Çeki Listesi Örneği:

Aşağıda örnek bir çeki listesi bulunmaktadır. Söz konusu çeki listesi şablonu akreditifli bir işlem için hazırlanmıştır.

ÖZGÜR EKER (CDCS)

Akreditif Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri

Commercial Invoice Nedir? ↗

Dış ticaret işlemlerinde commercial invoice nasıl kullanılır?

Proforma Invoice Nedir? ↗

Dış ticaret işlemlerinde proforma invoice nasıl kullanılır?

Konşimento Rezervler ↗

Konşimentoda karşılaşılan başlıca rezervler nelerdir?