Konşimentoda Karşılaşılan Başlıca Rezervler

Bugünkü yazımızda akreditifli ödemelerde sıklıkla kullanılan bir taşıma belgesi olan konşimentoda karşılaşılan başlıca rezervlere değineceğiz.

Daha önce de açıklamış olduğumuz gibi akreditif şartlı bir ödeme yöntemidir ve akreditif altında ödeme alabilmek için uygun evrak ibrazı yapmak gerekmektedir. Bir ibrazda herhangi bir belgede tespit edilen akreditif kural veya şartlarına aykırılığa rezerv denilmektedir.

Amir bankanın ibraz edilen belgelerde rezerv tespit etmesi durumunda ödeme yükümlülüğü ortadan kalkmakta; ödeme ancak ithalatçının onayına istinaden yapılabilmektedir.

Dilerseniz daha fazla sözü uzatmadan konşimentoda karşılaşılan başlıca rezervleri açıklamaya başlayalım:

Geç Yükleme Rezervi:

Konşimentodaki yükleme tarihinin, akreditifte izin verilen son yükleme tarihinden sonraki bir tarihi göstermesi durumunda; amir bankalar tarafından vurulan rezerve geç yükleme rezervi denir. Geç yükleme rezervi akreditifte en sık karşılaşılan rezervlerden birisidir.

Alıcı Akreditif ile Uyumsuz:

Konşimentodaki alıcı kısmı (consignee) akreditifle uyumlu bir şekilde doldurulmamış ise bu durumda amir banka tarafından belgelere alıcı akreditif ile uyumsuz rezervi vurulmaktadır. Alıcı bilgisi akreditif ile uyumlu biçimde doldurulmalıdır.

Navlun Kaydı Akreditif ile Uyumsuz:

Navlun kaydı taşıma belgelerinde navlunun alıcı mı yoksa yükleyici tarafından mı ödeneceğini gösteren kayıttır. Eğer navlun yükleyici (shipper) tarafından ödenecek ise bu durumda freight prepaid, eğer alıcı tarafından ödenecek ise freight collect veya freight payable at destination ibareleri kullanılmaktadır.

Konşimentoda akreditif ile uyumsuz bir navlun kaydı varsa veya hiç navlun kaydı gösterilmemiş ise bu durumda navlun kaydı akreditif ile uyumsuz rezervi belgelere vurulmaktadır. Konu ile ilgili daha detaylı bilgiye “Taşıma Belgelerinde Navlun Kayıtları: Freight Prepaid ve Freight Collect” başlıklı yazımızdan ulaşabilirsiniz.

Konşimento Uygun Biçimde İmzalanmamış:

Akreditif kuralları gereğince konşimentoların kabul edilmesi için imza şartlarına uyulması gerekmektedir.

Eğer, ibraz edilen konşimento akreditif kurallarında belirtilen şartlardan birisini taşımıyorsa bu durumda amir banka tarafından konşimento uygun biçimde imzalanmamış rezervi belgelere vurulmaktadır.

Örneğin, konşimento forwarder firma tarafından as forwarder only ibaresi ile imzalanmış ise bu imza akreditif şartlarına uygun düşmez ve söz konusu rezerve sebebiyet verir.

Yukarıda açıklamış olduğumuz rezervlerin yanı sıra aşağıdaki rezerv maddeleri de akreditifli ödemelerde bankaların konşimento incelemesinde buldukları diğer önemli rezerv maddeleridir:

  • Konşimentoda yükleme kaydı yok
  • Konşimentoda notify akreditif ile uyumsuz
  • Aktarma yasaklanmış olmasına rağmen aktarma yapılmıştır (bu madde akreditif bazında incelemeyi gerektirmektedir)
  • Yasaklanmış olmasına rağmen forwarder konşimentosu ibraz edilmiştir (bu madde akreditif bazında incelemeyi gerektirmektedir)
  • Temiz konşimento ibraz edilmemiştir (konşimentoda açıkça ürünlerin hasarlı/özürlü teslim alındığı bilgisi olması gerekmektedir)

Akreditif Danışmanlık Hizmetleri firması olarak 10 yılı aşkın tecrübemiz ile ihracat ve ithalat akreditif işlemlerinizde yanınızdayız. Online Eğitim programlarımız ile ilgili olarak da bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İletişim: 0 232 344 0 973