Taşıma Belgelerinde Navlun Kayıtları: Freight Prepaid ve Freight Collect

Bundan bir önceki yazımızda akreditif kuralları çerçevesinde taşıma belgelerini açıklamıştık. UCP 600 akreditif kurallarına göre aşağıdaki belgeler taşıma belgesi olarak tanımlanmıştır.

  • Multimodal / Combined Konşimento
  • Konşimento
  • Sea Waybill
  • Air Waybill
  • Karayolu, Demiryolu veya Karasal Suyolu Taşıma Belgesi
  • Kurye Alındısı, Posta Alındısı veya Postalama Sertifikası

Taşıma belgelerinde yükleyici, alıcı, taşıma vasıtası, taşıma şekli, taşımanın başlangıç ve bitiş noktaları, taşınan malın tanımı, taşıyıcının unvanı gibi pek çok bilgi yer almaktadır.

Taşıma belgelerinde yer alması beklenen bir diğer bilgi de taşıma ücretinin (taşıma ücretine navlun denilmektedir) kim tarafından ödeneceğidir. Bugünkü yazımızda taşıma belgelerinde taşıma ücretinin hangi firma tarafından ödeneceğini belirten navlun kayıtları üzerinde duracağız.

Freight Prepaid:

Navlunun ihracatçı tarafından ödenmiş veya ödenecek olduğunu açıklamaktadır. Genellikle CFR, CIF, CPT ve CIP teslim şekillerinde kullanılan navlun kaydıdır.

Freight Prepaid: Navlunun ihracatçı tarafından ödenmiş veya ödenecek olduğunu açıklamaktadır.

Freight Collect:

Navlunun ithalatçı tarafından ödenecek olduğunu açıklamaktadır. Bazı durumlarda Freight Payable at Destination ibaresi de Freight Collect ibaresi yerine kullanılabilmektedir. Genellikle EXW, FCA, FAS ve FOB teslim şekillerinde kullanılan navlun kaydıdır.

Freight Collect: Navlunun ithalatçı tarafından ödenecek olduğunu açıklamaktadır.

Örnek Olay 1:

Antalya’daki makina ihracatçısı firmanın Bangladeş’e yapacağı ihracat için akreditif metninde talep edilen konşimentoda istenilen navlun kaydı freight prepaid şeklindedir.

İşlemde kullanılan teslim şekli ise CFR’dir.

FULL SET OF CLEAN ''SHIPPED ON BOARD'' NEGOTIABLE BILL OF LADING SHOWING FREIGHT PREPAID MADE OUT/ENDORSED TO THE ORDER OF UTTARA BANK LTD., NOTIFYING THE ISSUING BANK AND THE APPLICANT WITH FULL ADDRESS.

Örnek Olay 2:

İstanbul’daki tekstil ihracatçısı firmanın Fransa’ya yapmış olduğu ihracat için akreditif metninde talep edilen karayolu taşıma belgesinde (CMR) istenilen navlun kaydı freight collect şeklindedir.

İşlemde kullanılan teslim şekli ise FCA’dır.

INTERNATIONAL ROAD CONSIGNMENT NOTE IN CMR FORM ISSUED TO THE NAME OF APPLICANT, SHOWING THE NUMBER OF TRUCK REGISTRY AND CERTIFYING THE IRREVOCABLE EXPEDITION OF GOODS TO CHOLET, FRANCE, AND MARKED FREIGHT COLLECT IN ONE ORIGINAL PLUS ONE NON NEGOCIABLE COPY.