Akreditif ile Vesaik Mukabili Arasındaki Farklar Nelerdir?

Devam

Vesaik Mukabili Ödeme

Vesaik mukabili ödeme İngilizce’de “Documentary Collection” veya “Cash Against Documents (CAD)” olarak adlandırılmaktadır.

Vesaik mukabili ödeme, basit olarak vesaiklerin alıcıya mal bedelinin tahsil edilmesinden veya tahsilat için istenilen güvencenin alınmasından sonra teslim edildiği bir ödeme yöntemi olarak tanımlanabilir.

Vesaik mukabili işlemler bankalarca yürütülmektedir. Devam

Dış Ticarette Kullanılan Ödeme Yöntemleri

Günümüz rekabet ortamında değişik ülkelerdeki rakip firmaların arasından sıyrılabilmek ve ayakta kalabilmek için ihracatçı firmaların müşterilerine uygun ödeme yöntemleri ile desteklenmiş cazip satış teklifleri sunmaları, her zamankinden daha fazla önem kazanmıştır.

Her bir ihracat işlemi için ödemeyi tam ve zamanında almanın asıl hedef olduğunu düşünerek, ödeme yöntemi seçimi yaparken , seçimin ihracatçının ödeme riskini minimize etmesi kadar ithalatçının taleplerine de karşılık verebiliyor olmasına dikkat edilmelidir. Devam