Konşimentoda Karşılaşılan Başlıca Rezervler

Bugünkü yazımızda akreditifli ödemelerde sıklıkla kullanılan bir taşıma belgesi olan konşimentoda karşılaşılan başlıca rezervlere değineceğiz.

Daha önce de açıklamış olduğumuz gibi akreditif şartlı bir ödeme yöntemidir ve akreditif altında ödeme alabilmek için uygun evrak ibrazı yapmak gerekmektedir. Bir ibrazda herhangi bir belgede tespit edilen akreditif kural veya şartlarına aykırılığa rezerv denilmektedir.

Amir bankanın ibraz edilen belgelerde rezerv tespit etmesi durumunda ödeme yükümlülüğü ortadan kalkmakta; ödeme ancak ithalatçının onayına istinaden yapılabilmektedir.

Dilerseniz daha fazla sözü uzatmadan konşimentoda karşılaşılan başlıca rezervleri açıklamaya başlayalım: Devam

Taşıma Belgelerinde Navlun Kayıtları: Freight Prepaid ve Freight Collect

Bundan bir önceki yazımızda akreditif kuralları çerçevesinde taşıma belgelerini açıklamıştık. UCP 600 akreditif kurallarına göre aşağıdaki belgeler taşıma belgesi olarak tanımlanmıştır.

  • Multimodal / Combined Konşimento
  • Konşimento
  • Sea Waybill
  • Air Waybill
  • Karayolu, Demiryolu veya Karasal Suyolu Taşıma Belgesi
  • Kurye Alındısı, Posta Alındısı veya Postalama Sertifikası

Taşıma belgelerinde yükleyici, alıcı, taşıma vasıtası, taşıma şekli, taşımanın başlangıç ve bitiş noktaları, taşınan malın tanımı, taşıyıcının unvanı gibi pek çok bilgi yer almaktadır.

Taşıma belgelerinde yer alması beklenen bir diğer bilgi de taşıma ücretinin (taşıma ücretine navlun denilmektedir) kim tarafından ödeneceğidir. Bugünkü yazımızda taşıma belgelerinde taşıma ücretinin hangi firma tarafından ödeneceğini belirten navlun kayıtları üzerinde duracağız.

Devam

Konşimento

Konşimento (az bilinen ama daha doğru kullanımı ile Konişmento); dış ticaret işlemlerinde kullanılan bir taşıma belgesidir.

Günümüzde ihracat ve ithalat işlemlerinde pek çok taşıma belgesi kullanılmaktadır.

Örneğin, karayolu taşımalarında CMR (karayolu taşıma belgesi), havayolu taşımalarında Air Waybill (havayolu taşıma senedi), demiryolu taşımalarında da hamule senedi gibi.

Denizyolu taşımalarında kullanılan taşıma belgelerinin genel adı ise konşimentodur. En eski taşıma belgesi olan konşimentonun günümüzde farklı çeşitleri kullanımdadır.

Bugünkü yazımızda konşimentonun tanımını yapıp, genel karakteristik özelliklerini açıkladıktan sonra konşimento çeşitlerine değineceğiz.

Yazımızın son bölümünde ise akreditif uygulamalarında konşimento kullanımı ile ilgili bilgiler vereceğiz.

Önemli Not: Bu yazımızda genel olarak açıkladığımız konşimento türü limandan limana yapılan konteyner taşımacılığında kullanılan hat konşimentosudur. Konşimento kavramı ile aksi belirtilmediği sürece söz konusu belgeyi kastedeceğiz.

Devam