Cost and Freight (CFR) (Incoterms 2020) Teslim Şekli Nedir? İhracat ve İthalat İşlemlerinde Nasıl Kullanılır?

Bugünkü yazımda sizlere CFR – Cost and Freight teslim şeklini açıklamaya çalışacağım. Yazımın ilk bölümünde söz konusu teslim şeklinin tanımını verdikten sonra, ilerleyen bölümlerde ihracatçı ve ithalatçılara ne gibi sorumluluklar yüklediğini inceleyeceğim.

 • CFR teslim şeklinde satıcı, malları yükleme limanında kendi tespit edeceği gemiye yüklemesi ile beraber teslim sorumluluğunu yerine getirmektedir.
 • Taşıyıcının seçimi, taşıma sözleşmesinin yapılması ve boşaltma limanına kadar navlun bedelinin ödenmesi satıcının gerçekleştirmesi gereken sorumluluklardır.
 • Satıcının varış limanında malların boşaltma giderlerini ödeme sorumluluğu yoktur. Bu konu Incoterms 2020 kitapçığında karşılıklı anlaşmaya bırakılmıştır. Yine de taşıma sözleşmesi gereği boşaltma ile ilgili yapmış olduğu masraflar olursa satıcı bunları alıcıdan talep edememektedir.
 • CFR teslim şekli sadece denizyolu taşımalarında kullanılabilmektedir.
 • Satıcının alıcıya sigorta ile ilgili bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Alıcının sigorta yaptırması tavsiye edilmektedir. Sigorta işlemi ile ilgili bilgileri alıcıya iletmek satıcının sorumluluğundadır.
 • Satıcı satış sözleşmesinde belirtilen niteliklere uygun olarak malları hazırlar.
 • Satıcı ihracat ile ilgili gümrük işlemlerini tamamlar oluşan giderleri karşılar.
 • Satıcı taşıma acentesi ile anlaşmaya vararak varış limanına kadar olan navlun bedelini öder.
 • Satıcının mallara ilişkin teslim görevi malların gemiye yüklenmesi ile beraber sona ermektedir. Bu noktadan itibaren navlun haricinde meydana gelebilecek tüm masraf ve riskler alıcıya ait olmaktadır.
 • Satıcının bir diğer yükümlülüğü de ürünlerin nakliyeciye teslim edildiği bilgisini alıcıya vermesidir. Buna ilave olarak satıcı, alıcının ürünleri teslim alabilmesi için gerekli bildirimleri de yapmalıdır.
 • Satıcı, düzenlenen fatura (commercial invoice), taşıma belgesi ve gerekli diğer belgeleri ödeme şeklini de dikkate alarak alıcıya göndermelidir.
 • Alıcının CFR teslim şeklindeki temel sorumluluğu tüm diğer teslim şekillerinde olduğu gibi satış sözleşmesi maddelerine uygun olarak mal bedelini ödemektir.
 • CFR teslim şeklinde, ithalat sürecinin ve masraflarının sorumluluğu alıcıya aittir. Alıcı, gümrük belgelerini düzenlemek, ithalat vergilerini ve harçlarını ödemek ve gümrükleme işlemlerini tamamlamakla yükümlüdür.
 • Alıcı, eğer taşıma sözleşmesinde varış limanındaki boşaltma masrafları kendi üzerine gözüküyorsa bu masrafları ödemelidir.
 • Taşıma boyunca malla ilgili olarak yapılmış olan navlun dışındaki bütün masrafları ödemek alıcının sorumluluğu altındadır.
 • CFR Busan Port, South Korea Incoterms 2020
 • CFR Antwerp Port, Belgium Incoterms 2020
 • CFR Rotterdam Port, Netherlands Incoterms 2020
 • CFR Port Klang, Malaysia Incoterms 2020

ÖZGÜR EKER (CDCS)

Akreditif Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri