Cost, Insurance and Freight (CIF) (Incoterms 2020) Teslim Şekli Nedir? İhracat ve İthalat İşlemlerinde Nasıl Kullanılır?

İhracatçı her ne kadar yükleme limanında teslim sorumluluğunu yerine getirmiş olsa da CIF teslim şekli gereğince navlun ve sigorta bedellerini de ödemelidir.

CIF teslim şeklinde, limandan limana yapılan ana taşımaya ait navlun bedelini ihracatçı ödemektedir.

Ayrıca, CIF teslim şeklinde ihracatçı, en azından yükleme limanında malların gemiye yüklenmesi ile başlayıp; varış limanına kadar geçen nakliye sürecini sigorta ettirmeli ve oluşan sigorta primini de ödemelidir.

Bugünkü yazımda sizlere Cost, Insurance and Freight (CIF) teslim şeklini açıklamaya çalışacağım.

Yazımın ilk bölümünde söz konusu teslim şeklinin tanımını verdikten sonra, ilerleyen bölümlerde ihracatçı ve ithalatçılara ne gibi sorumluluklar yüklediğini inceleyeceğim.

Cost, Insurance and Freight (CIF), Incoterms 2020 kuralları içerisinde tanımlanmış 11 teslim şeklinden birisidir. Türkçe’ye, “Masraflar, Sigorta ve Navlun” olarak çevrilebilmektedir.

 • CIF teslim şeklinde satıcı, malları yükleme limanında kendi tespit edeceği gemiye yüklemesi ile beraber teslim sorumluluğunu yerine getirmektedir.
 • Taşıyıcının seçimi, taşıma sözleşmesinin yapılması ve boşaltma limanına kadar navlun bedelinin ödenmesi satıcının gerçekleştirmesi gereken sorumluluklardır.
 • Bunlara ek olarak satıcı, CIF teslim şeklinde nakliye sigortasını yaptırmak, sigorta primini ödemek ve sigorta belgesini alıcıya göndermekle de mükelleftir.
 • Satıcının varış limanında malların boşaltma giderlerini ödeme sorumluluğu yoktur. Bu konu Incoterms 2020 kitapçığında karşılıklı anlaşmaya bırakılmıştır. Yine de taşıma sözleşmesi gereği boşaltma ile ilgili yapmış olduğu masraflar olursa satıcı bunları alıcıdan talep edememektedir.
 • Son olarak, CIF teslim şekli sadece denizyolu taşımalarında kullanılabilmektedir.

Incoterms 2020 kurallarında CIF teslim şekli altında satıcının yapması gereken sigorta ile ilgili başlıca şartlar şu şekildedir:

 • Sigortanın risk kapsamı, minimum Institute Cargo Clauses (C) düzeyinde olmalı ve sigorta poliçesi ürün bedelinin en az %110’unu karşılayacak şekilde düzenlenmelidir.
 • Sigorta poliçesi satış sözleşmesinde kullanılan para birimi cinsi üzerinden tanzim edilmelidir.
 • Sigorta, asgari olarak, yükleme limanında malların gemiye yüklenmesi ile başlamalı ve varış limanına kadar olan taşımayı kapsamalıdır.
 • Alıcı ve satıcı daha geniş kapsamlı bir poliçe üzerinde anlaşabilirler. Yukarıda yazan bilgiler satıcıların Incoterms 2020 kuralları çerçevesinde sigortaya ilişkin asgari düzeydeki sorumluluklarını açıklamaktadır.
 • Bunun haricinde savaş ve grev klozlarına Incoterms 2020 kurallarında özel atıf yapılmış; bu iki klozun sigorta belgesine alıcının masrafları karşılaması şartıyla eklenebileceği belirtilmiştir.
 • Satıcı, yapmış olduğu nakliye sigortasının detaylarını gösteren sigorta poliçesini veya sertifikasını alıcıya temin etmekle mükelleftir.
 • Satıcı satış sözleşmesinde belirtilen niteliklere uygun olarak malları hazırlar.
 • Satıcı ihracat ile ilgili gümrük işlemlerini tamamlar oluşan giderleri karşılar.
 • Satıcı taşıma acentesi ile anlaşmaya vararak varış limanına kadar olan navlun bedelini öder.
 • Satıcı, CIF teslim şeklinde uygun nitelikte bir nakliye sigorta sözleşmesini yapmak ve nakliye sigorta primini ödemekle yükümlüdür.
 • Satıcının mallara ilişkin teslim görevi malların gemiye yüklenmesi ile beraber sona ermektedir. Bu noktadan itibaren navlun haricinde meydana gelebilecek tüm masraf ve riskler alıcıya ait olmaktadır.
 • Satıcının bir diğer yükümlülüğü de ürünlerin nakliyeciye teslim edildiği bilgisini alıcıya vermesidir. Buna ilave olarak satıcı, alıcının ürünleri teslim alabilmesi için gerekli bildirimleri de yapmalıdır.
 • Satıcı, düzenlenen fatura (commercial invoice), taşıma belgesi, sigorta belgesi (sigorta poliçesi ve sertifikası) ve gerekli diğer belgeleri ödeme şeklini de dikkate alarak alıcıya göndermelidir.
 • Alıcının CIF teslim şeklindeki temel sorumluluğu tüm diğer teslim şekillerinde olduğu gibi satış sözleşmesi maddelerine uygun olarak mal bedelini ödemektir.
 • CIF teslim şeklinde, ithalat işlemleri alıcıya aittir. Alıcı, gümrük işlemlerini organize etmek, ithalat vergilerini ve harçlarını ödemek ve gümrükleme işlemlerini tamamlamakla yükümlüdür.
 • Alıcı, eğer taşıma sözleşmesinde varış limanındaki boşaltma masrafları kendi üzerine gözüküyorsa bu masrafları ödemelidir.
 • Taşıma boyunca ürünle ilgili olarak yapılmış olan navlun dışındaki bütün masrafları ödemek alıcının sorumluluğu altındadır.
 • CIF Ambarlı Port, Turkiye Incoterms 2020
 • CIF Port of Hamburg, Germany Incoterms 2020
 • CIF Nhava Sheva Port, India Incoterms 2020
 • CIF Port of Durban, South Africa Incoterms 2020
 • CIF Port of Santos, Brazil Incoterms 2020

ÖZGÜR EKER (CDCS)

Akreditif Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri