İhracatçılar İçin Proforma Fatura Örnekleri

Bundan önceki yazılarımızda proforma fatura (proforma invoice) kavramını incelemiş ve sonrasında proforma fatura ile ticari fatura (Commercial Invoice) arasındaki farklara değinmiştik.

Bugünkü yazımızda ise “Microsoft Excel” aracılığıyla hazırlanmış proforma fatura örnekleri paylaşacağız.

Proforma fatura, ihracatçılar tarafından düzenlenen ve dış ticaret işlemlerinde kullanılan bir ticari belgedir. Bu belge, ithalatçılara verilen teklifin, siparişe dönüştürülmesi aşamasında kullanılır. Kısaca, proforma faturalar siparişin detaylarını ve şartlarını içeren formal teklif niteliği taşımaktadır.

İhracatçılar, proforma faturayı hazırlar ve ithalatçılara gönderirler. İthalatçılar, aldıkları proforma faturayı detaylı bir şekilde incelerler. Eğer fatura üzerindeki şartlar uygun görünüyorsa, ithalatçılar kaşe ve imzalarını atarak faturayı tekrar ihracatçıya geri gönderirler.

İthalatçılar tarafından imzalanan proforma fatura, siparişin resmi olarak onaylandığı anlamına gelir.

Proforma faturalar tüm teslim şekilleri ve ödeme yöntemleri ile kullanılabilmektedir.

Bu teslim şekli, ihracatçının ürünleri kendi fabrikasında veya deposunda ithalatçının emrine hazır bulundurmakla yükümlü olduğu bir durumu betimler. Ancak, ürünlerin taşıma aracına yüklenmesi ihracatçıya ait değildir.

Ex Works teslim şeklinde, ihracat ve ithalat gümrük işlemleri alıcı tarafından gerçekleştirilir. Bu da alıcının lojistik ve gümrük süreçlerinden tam sorumlu olduğu anlamına gelir.

Ex Works teslim şekline göre excel formatında hazırlanmış proforma faturaya ulaşmak için tıklayınız. Proforma faturanın pdf formatına bu linkten ulaşabilirsiniz.

Türkçe karşılığı “Gemide Masrafsız” teslimdir ve kısaltılmışı FOB’dir.

FOB teslim şekli, Incoterms 2020 kurallarına göre sadece denizyolu taşımalarında kullanılabilir.

FOB teslim şekline göre excel formatında hazırlanmış proforma faturaya ulaşmak için tıklayınız. Proforma faturanın pdf formatına bu linkten ulaşabilirsiniz.

Bu teslim şeklinde, ihracatçı, yükleme limanında kendi seçtiği gemiye malları yükleyerek teslim sorumluluğunu yerine getirir.

İhracatçı, aynı zamanda, ana taşıma süresince boşaltma limanına kadar olan taşıma sözleşmesini yapmak ve navlun bedelini ödemekle de yükümlüdür ve en azından varış limanına kadar nakliye sigortası yapmak zorundadır.

CIF teslim şekli, Incoterms 2020 kurallarına göre sadece denizyolu taşımacılığında kullanılabilir.

CIF teslim şekline göre excel formatında hazırlanmış proforma faturaya ulaşmak için tıklayınız. Proforma faturanın pdf formatına bu linkten ulaşabilirsiniz.

ÖZGÜR EKER (CDCS)

Akreditif Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri