ISBP 821 – Uluslararası Standart Bankacılık Uygulaması 2023 Revizyonu

ISBP (Uluslararası Standart Bankacılık Uygulaması), UCP’de yer alan kuralların daha geniş şekilde ve yer yer örneklerle açıklanması suretiyle ilk kez ICC Bankacılık komisyonu tarafından 2002 yılında onaylanıp yürürlüğe girmiştir.

2007 ve 2013 yıllarında revize edilen ISBP, 2023 yılında ICC Bankacılık Komisyonu tarafından bir kez daha revizyona tabii tutulmuştur.

ISBP 2023 revizyonunda yer alan tüm ilave maddeler ICC Bankacılık Komisyonu tarafından görüşülüp, karara bağlanan uyuşmazlıklardan alınmıştır. (ICC Opinions). Bu yüzden bu maddelerin anlamlandırılmasında konuya hakim olmayan kişiler tarafından zorluklar yaşanabilir.

Genel olarak ISBP 2023 revizyonunda; ICC Bankacılık Komisyonu’nun akreditifin ruhunu korumak amacıyla, amir bankaların haksız rezerv vurup, ödemeyi engellemesinin önüne geçecek şekilde düzenlemeler yaptığı söylenebilir.

ISBP 821 – Uluslararası Standart Bankacılık Uygulaması 2023 Revizyonu ile Yapılan Değişiklikler

  1. Akreditif Numarası ile İlgili Madde
  2. Extra Fotokopi Nüshalar ve Belgelerin Zımbalanmamasıyla İlgili Madde
  3. “Industries” Kısaltmasıyla İlgili Madde
  4. Akreditif Amir Ünvan ve Adres Detaylarının Faturada Gösterilmesi ile İlgili Madde
  5. Kopya Belgelerin İmza Şartıyla İlgili Madde
  6. Dolar İşareti ile İlgili Madde
  7. Gemi Mührü ile İlgili Madde
  8. Sigorta Poliçesinde Acenta İmzayla İlgili Madde

Bir belgeye akreditif numarasının eklenmesi talebi genellikle amir bankanın isteği üzerine, bir veya daha fazla belgenin ibrazdan ayrılması durumunda belgelerin tanınmasını kolaylaştırmak için yapılır.

Amir bankanın istenen tüm belgeleri alması kaydıyla, bir belgede akreditif numarasının bulunmaması veya bu numaranın bir belgede yanlış yazılması ret nedeni oluşturmaz.

Bu durumun istisnası, akreditif numarasının bir veya daha fazla belgede belirtilmesinin ithalatçı ülkenin zorunlu tuttuğu durumdur. Bu gibi durumlarda akreditif numaranın o veya o belgelerde gösterilmesinin sebebinin bu olduğunu açıkça belirtmelidir.

Bir amir banka, amir bankanın kullanımına sunulacak ek bir kopya belge seti gerektiği veya tüm belgelerin zımbalanmaması gibi idari şartları bir akreditife dahil etmemelidir. Bununla birlikte, bu tür şartlar bir akreditife dahil edilmiş ancak bunlara uyulmamışsa, bu bir ret nedeni oluşturmaz.

“International” yerine “Int’l”, “Company” yerine “Co”, “kilograms” veya” kilos” yerine “kgs” veya “kos”, “Industry” veya “Industries” yerine “Ind”, “Limited” yerine “Ltd”, “manufacturer” yerine “mfr” veya “metric tons” yerine “mt” gibi, fakat bunlarla sınırlı olmayan genel kabul görmüş kısaltmalar bir sözcüğün yerine geçmek üzere veya aksine, sözcükler kısaltmaların yerine belgelerde kullanılabilir.

Metninde bir kısaltma içeren bir akreditif, bir belgenin aynı kısaltmayı veya aynı anlama gelen başka bir kısaltmayı veya kelimenin tam yazılışını göstermesine veya aksine izin verir.

Amirin isminin adresinin ve iletişim bilgilerinin (varsa) fatura üzerinde özel bir kutuda, alanda veya boşlukta gösterilmesi zorunlu değildir. Bu detayların “Amir” başlığı veya ön eki (prefix) ile tanımlanmasına gerek yoktur.

Akreditif tüm belgelerin el yazısıyla (manual) imzalanması gerektiğini belirtse bile, belgelerin kopyalarının imzalanmasına gerek yoktur.

Bir akreditif Amerikan Doları (USD) olarak düzenlendiğinde ve faturanın para cinsi başka bir niteleme olmaksızın $ işareti olarak gösterildiğinde, faturanın kendisinde yer alan veriler, örneğin lehtarın ikametgahının bulunduğu yerin para cinsinin dolar cinsinden olmadığı ve/veya yaygın olarak $ işareti kullanmadığı, veya ibrazda yer alan başka bir belge $ işaretinin Amerikan doları dışında bir para cinsine işaret ettiğini ima etmediği takdirde, fatura akreditifin para cinsinden düzenlenmiş ve UCP 600’ün 18.maddesinin (a)(iii) alt-maddesinin gereğini yerine getirmiş olacaktır.

Bir kaptan bir konşimentoyu imzaladığında, imzaya gemi ismini belirten bir kaşe/mühür eşlik edebilir. Kaşe/mühür ayrıca gemi sahibinin ismini belirtse bile, konşimento kaptan tarafından imzalanmış olarak dikkate alınacaktır. Bu kaşe/mühür genelde “gemi mührü” olarak anılır.

Bir sigorta belgesi bir acente veya vekil (Proxy) tarafından sigorta şirketi veya sigorta yüklenicisi için veya namına imzalandığı görüldüğünde acente veya vekilin isminin belirtilmesine gerek yoktur.

ISBP 821 – Uluslararası Standart Bankacılık Uygulaması 2023 Revizyonu by Akreditif Danışmanlık Hizmetleri Özgür EKER CDCS

ISBP 821 – Uluslararası Standart Bankacılık Uygulaması 2023 Revizyonu ile gelen değişiklikleri pdf dosyası olarak görmek için lütfen tıklayın.

ÖZGÜR EKER (CDCS)

Akreditif Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri