İhracatçılar İçin Proforma Fatura Örnekleri

Bundan önceki yazılarımızda proforma fatura (proforma invoice) kavramını incelemiş ve sonrasında proforma fatura ile ticari fatura (Commercial Invoice) arasındaki farklara değinmiştik.

Bugünkü yazımızda ise “Microsoft Excel” aracılığıyla hazırlanmış proforma fatura örnekleri paylaşacağız.

Proforma fatura, ihracatçılar tarafından düzenlenen ve dış ticaret işlemlerinde kullanılan bir ticari belgedir. Bu belge, ithalatçılara verilen teklifin, siparişe dönüştürülmesi aşamasında kullanılır. Kısaca, proforma faturalar siparişin detaylarını ve şartlarını içeren formal teklif niteliği taşımaktadır.

İhracatçılar, proforma faturayı hazırlar ve ithalatçılara gönderirler. İthalatçılar, aldıkları proforma faturayı detaylı bir şekilde incelerler. Eğer fatura üzerindeki şartlar uygun görünüyorsa, ithalatçılar kaşe ve imzalarını atarak faturayı tekrar ihracatçıya geri gönderirler.

İthalatçılar tarafından imzalanan proforma fatura, siparişin resmi olarak onaylandığı anlamına gelir.

Proforma faturalar tüm teslim şekilleri ve ödeme yöntemleri ile kullanılabilmektedir.

Devam

Proforma Fatura (Proforma Invoice) ile Ticari Fatura (Commercial Invoice) Arasındaki Farklar Nelerdir?

Proforma fatura (proforma invoice) ve ticari fatura (commercial invoice), dış ticarette kullanılan iki belgedir.

Proforma faturalar, teklif aşamasında ihracatçılar tarafından düzenlenmekte olup; yüklemeden önce alıcıya gönderilmektedirler.

Ticari faturalar ise yüklemeden sonra yine ihracatçılar tarafından düzenlenip; ödeme için alıcıya gönderilmektedirler.

Bugünkü yazımızda ihracat ve ithalat işlemlerinde sıklıkla kullanılan bu iki fatura türü arasındaki farkları açıklayacağız.

Devam

Proforma Invoice (Proforma Fatura) Nedir? Akreditifli Ödemelerde Nasıl Kullanılır?

Genel Olarak Proforma Fatura

Bir ticaretin gerçekleşmesi için bir ürüne talep olmalı ve o talep karşısında satıcının şartlarını belirten bir teklif sunulmalıdır.

En basit gereksinimlerimizi temin ederken de bu sistemi kullanırız. Fırından ekmek alırken ya da mağazadan ayakkabı alırken. Elbette çoğunlukla sözlü olarak bu süreçleri hallederiz.

Uluslararası ticarette ise tekliflerin yazılı olması tercih sebebidir.

İhracatçı firmaların satışa arz ettikleri ürüne ait satış teklifinin yer aldığı, genellikle tek sayfadan oluşan, kompakt, ticari belgeye proforma fatura Proforma Invoice denilmektedir.

İhracatçı firmalar, satış tekliflerini proforma fatura halinde ithalatçıya iletmekte; proforma faturadaki şartların ithalatçı tarafından kabul edilmesiyle ise dış ticaret süreci başlamaktadır.

Proforma fatura, uluslararası satış sözleşmesinin International Sales Contract tek sayfaya düşürülmüş, basitleştirilmiş bir halidir.

Devam