İran Akreditif Danışmanlık

İran, 1979 yılında yaşamış olduğu devrimden beri politik anlamda sıkıntılar yaşayagelmiş bir ülkedir.

1980 ile 1988 yılları arasında süren Irak-İran Savaşı ve ardından İran’ın nükleer programı gerekçe gösterilerek yürürlüğe konulan yaptırımlar söz konusu politik sıkıntıların ilk etapta akla gelen örnekleridir.

2010 yılından itibaren ABD Hazinesine bağlı Office of Foreign Assets Control (OFAC)’ın başlatmış olduğu ambargo İran’a yapılan ihracatları oldukça olumsuz yönde etkilemiştir. Ambargo nedeniyle İran’a yapılan ihracatlar neredeyse durma noktasına gelmiştir.

Akreditif Danışmanlık Hizmetleri olarak söz konusu süre içerisinde operasyonel risk dolayısı ile İran ile yapılan işlemlere her hangi bir danışmanlık hizmeti vermedik.

2015 yılına gelindiğinde İngiltere, ABD, Çin, Fransa, Rusya ve Almanya’dan oluşan ülkeler İran ile İran’ın nükleer silahlardan arındırılması için bir çerçeve anlaşmasını imzalamışlardır. Bu noktadan sonra İran’a uygulanan ambargonun etkisinin azaltıldığı görülmektedir.

Akreditif Danışmanlık Hizmetleri olarak 2017 yılı itibari ile İran’a yapılan ihracatlara da danışmanlık hizmeti vermeye başlamış durumdayız.

İran Akreditif Danışmanlık

İran’da bulunan Export Development Bank of Iran tarafından açılmış olan 67.100,00 TRY toplam tutarlı akreditif için firmamız tarafından sağlanan İran İhracat Akreditif Danışmanlığı, evrakların ilk ibrazda kabul edilmesiyle başarılı bir şekilde sonuçlandırılmıştır.

iran-akreditif-danismanligi

Devam