Free Alongside Ship (FAS) (Incoterms 2020) Teslim Şekli Nedir? İhracat ve İthalat İşlemlerinde Nasıl Kullanılır?

Söz konusu teslim şeklinde, ihracatçı, önceden tespit edilmiş yükleme limanında, alıcının tespit etmiş olduğu geminin yükleme yapacağı rıhtım veya mavnaya yükleri teslim etmekle, teslim sorumluluğunu yerine getirmektedir.

FAS teslim şekli, Incoterms 2020 kurallarına göre yalnızca denizyolu taşımalarında kullanılabilmektedir.

Bugünkü yazımda sizlere FAS – Free Alongside Ship teslim şeklini açıklamaya çalışacağım. Yazımın ilk bölümünde söz konusu teslim şeklinin tanımını verdikten sonra, ilerleyen bölümlerde ihracatçı ve ithalatçılara ne gibi sorumluluklar yüklediğini inceleyeceğim.

FAS, Incoterms 2020 kuralları içerisinde tanımlanmış 11 teslim şeklinden birisidir. Türkçe’ye, “Gemi Doğrultusunda Masrafsız” olarak çevrilebilmektedir.

 • FAS teslim şeklinde satıcı malları alıcı ile anlaşılan limanda ve alıcının tespit edeceği gemiye yüklenmek üzere söz konusu geminin yükleme yapacağı rıhtıma veya mavnaya kadar getirmekle sorumludur.
 • Malların geminin doğrultusuna teslim edilmesiyle beraber malların kaybolma ve/veya hasar görmesine dair tüm riskler satıcıdan alıcıya geçmektedir.
 • Malların geminin doğrultusuna teslim edilmesinden sonra oluşabilecek bütün masraflar alıcı tarafından karşılanır.
 • Navlun alıcı tarafından ödenir.
 • FAS teslim şeklinde ihracat ile ilgili ticari ve resmi belgeler satıcı tarafından düzenlenir, ihracat gümrük işlemleri de satıcı tarafından yapılır.
 • FAS teslim şekli yalnızca dökme denizyolu taşımacılığı kapsamında kullanılması tavsiye edilmektedir.
 • Satıcı, alıcı ile imzalamış olduğu uluslararası satış sözleşmesine uygun olarak malları yüklemeye hazırlar.
 • Satıcı, malların ihracat işlemlerini gerçeleştirir, gerekli belgeleri alır ve ihracat ile ilgili oluşan giderleri karşılar.
 • Satıcı, malları önceden tespit edilen limanda, yine önceden tespit edilen tarihte alıcının belirleyip satıcıya bilgisini vermiş olduğu geminin doğrultusuna getirmekle teslim sorumluluğunu ifa etmiş olur. Bu aşamadan sonra ürünlerle ilgili tüm masraf ve riskler alıcıya geçer.
 • Satıcı ürünlerin belirlenen noktada teslim edildiğine dair olağan teslim kanıtını alıcıya sağlamalıdır.
 • Alıcının ilk sorumluluğu uluslararası satış sözleşmesinde belirlenen koşullara uygun olarak mal bedelini ödemektir.
 • FAS teslim şeklinde ihracat işlemleri satıcının sorumluluğunda iken ithalat işlemlerine ait sorumluluk alıcının üzerindedir.
 • Alıcı, ithalat ile ilgili gerekli belgeleri hazırlar, gümrük masraflarının tümünü öder.
 • Alıcı, taşıyıcı ile taşıma anlaşması imzalar ve geminin yükleme limanına ne zaman varacağını satıcıya makul bir süre öncesinden bildirir.
 • Alıcı, gemi doğrultusunda emrine hazır tutulan malları teslim alır. Bu andan itibaren bütün masraflar ve risk alıcıya aittir.
 • Nakliye sigortası ile satıcıya karşı bir yükümlülüğü bulunmamasına rağmen, gerekli görmesi halinde masraflar kendisine ait olmak üzere nakliye sigortası tanzim edebilir.
 • FAS Izmir Aliaga Port, Ege Celik Quay, Incoterms 2020