Cost, Insurance and Freight (CIF) (Incoterms 2020) Teslim Şekli Nedir? İhracat ve İthalat İşlemlerinde Nasıl Kullanılır?

İhracatçı her ne kadar yükleme limanında teslim sorumluluğunu yerine getirmiş olsa da CIF teslim şekli gereğince navlun ve sigorta bedellerini de ödemelidir.

CIF teslim şeklinde, limandan limana yapılan ana taşımaya ait navlun bedelini ihracatçı ödemektedir.

Ayrıca, CIF teslim şeklinde ihracatçı, en azından yükleme limanında malların gemiye yüklenmesi ile başlayıp; varış limanına kadar geçen nakliye sürecini sigorta ettirmeli ve oluşan sigorta primini de ödemelidir.

Bugünkü yazımda sizlere Cost, Insurance and Freight (CIF) teslim şeklini açıklamaya çalışacağım.

Yazımın ilk bölümünde söz konusu teslim şeklinin tanımını verdikten sonra, ilerleyen bölümlerde ihracatçı ve ithalatçılara ne gibi sorumluluklar yüklediğini inceleyeceğim.

Devam