Akreditif Nasıl Okunur? Akreditif Nasıl İncelenir?

Bundan bir önceki yazımda MT 700 Swift Mesajı üzerinde durmuş, MT 700’ün akreditif açılışında kullanılan bir Swift mesajı türü olduğunu belirtmiştim.

Söz konusu yazımda, MT 700 Swift Mesajın’da bulunan zorunlu ve opsiyonel alanları bir grafik yardımı ile açıklamaya çalışmıştım.

Bugünkü yazımda ise temel olarak MT 700 swift mesajı üzerinde yer alan önemli noktaların nasıl incelenmesi gerektiği üzerinde duracağım.

Akreditif okumaya veya bir başka deyişle akreditif incelemesine MT 700 mesajının üst kısmında yer alan “Akreditif ile İlgili Bilgiler” bölümünden başlanmalıdır.

akreditif okuma

Devam