Konşimento

Konşimento (daha doğru kullanımı ile Konişmento) ; taşıyan tarafından veya taşıyanı temsilen kaptan veya taşıyanı temsile yetkili bir acenta tarafından tek taraflı olarak düzenlenen, söz konusu eşyanın taşınmak üzere teslim alındığını belirten ve taşındıktan sonra varış limanında konşimentonun hak sahibi görünen hamiline, konşimentonun iadesi karşılığında aynen teslim edileceği taahhüdünü içeren bir kıymetli evraktır. Devam