Sea Waybill Nedir? Denizyolu Taşıma Senedi Nedir?

Bundan önceki yazılarımızda konşimentoyu tanımlamıştık.

Sea Waybill yani deniz yolu taşıma senedini anlayabilmek için bu yazımızı okumanız gerekmektedir. Konşimentoyu bilmeden deniz yolu taşıma belgesini anlamak mümkün değildir.

Deniz yolu taşıma senedi ve konşimento pek çok ortak noktaya sahiptir.

İki belgeyi ayıran temel farklılık ise konşimento ile yapılan taşımalarda malları varış limanında nakliyeciden teslim alabilmek için mutlaka orijinal konşimentonun ibraz edilmesi gerekirken; Sea Waybill yani deniz yolu taşıma senedi ile yapılan taşımalarda bu zorunluluğun ortadan kalkmış olmasıdır.

Deniz yolu taşıma senediyle yapılan taşımalarda, nakliyeci alıcının kimliğini doğruladıktan sonra malları doğrudan alıcıya teslim etmektedir.

Bu yüzden konşimento kıymetli evrak hükmünde işlem görürken; deniz yolu taşıma senedi kıymetli evrak hükmünde değildir.

Devam

Akreditifte Taşıma Belgeleri Nelerdir?

İhracat ve ithalat işlemlerine konu olan akreditiflere ticari akreditifler denilmektedir. Akreditif işlemleri daha önceden de belirtmiş olduğumuz gibi belgeler üzerinden ilerlemektedir.

Bugünkü yazımızda ticari akreditiflerin en temel belgelerinden birisi olan taşıma belgelerini inceleyeceğiz.

UCP 600 kurallarında taşıma belgeleri 19, 20, 21, 22, 23, 24 ve 25. maddelerde düzenlenmiştir. Bu maddeler haricinde geçen belgeler akreditif kurallarınca taşıma belgesi olarak kabul görmez.

Bir belgenin taşıma belgesi olarak kabul edilmesi için akreditife konu olan ürünün taşınması ile ilgili olarak düzenlenmesi gerekmektedir.

Örneğin, akreditif kuralları çerçevesinde kopya belge nüshalarının alıcıya gönderilmesi amacıyla düzenlenen kurye alındısı taşıma belgesi olarak değerlendirilmez. Devam