Konşimento

Konşimento (daha doğru kullanımı ile Konişmento) ; taşıyan tarafından veya taşıyanı temsilen kaptan veya taşıyanı temsile yetkili bir acenta tarafından tek taraflı olarak düzenlenen, söz konusu eşyanın taşınmak üzere teslim alındığını belirten ve taşındıktan sonra varış limanında konşimentonun hak sahibi görünen hamiline, konşimentonun iadesi karşılığında aynen teslim edileceği taahhüdünü içeren bir kıymetli evraktır.

Konşimentonun Özellikleri:

Konşimentonun başlıca özellikleri aşağıda maddeler halinde gösterilmiştir.

 • Tek taraflı olarak taşıyan tarafından düzenlenmesi ve sadece taşıyanı borç altına sokması,
 • Yükün teslim alındığı (tesellüm konişmentosu) veya gemiye yüklendiği (yükleme konişmentosu) ile varış limanında hak sahibine teslim edileceği ikrarını içermesi,
 • Yükü temsil etmesi ,
 • Kıymetli evrak niteliğinde olmasıdır.

Konşimento Çeşitleri :

Konşimento deniz yolu taşımacılığında kullanılan bir kıymetli evraktır. Dolayısı ile konşimentolar kullanıldıkları değişik deniz yolu taşıma şekillerine göre farklı isimler almaktadırlar. Bu yüzden konşimento çeşitlerini anlamak için denizyolu taşıma şekilleri kavramının açıklanması gerekmektedir.

Deniz yolu ile yapılan taşımalar, tarifeli seferler (liner) ve tarifeli olmayan seferler (tramp) olmak üzere iki ana başlık altında incelenebilir.

Tarifeli Seferler (Liner): Tarifeli sefer önceden belirlenmiş yükleme ve boşaltma limanı arasında düzenli ve belirli aralıklarla yapılan seferleri ifade etmektedir.

Tarifeli seferlerde kullanılan konşimentolar şunlardır ;

 • Düzenli Hat Konşimentosu ( Liner Bill of Lading )
 • Konteyner Konşimentosu ( Container Bill of Lading )
 • Kombine Taşıma Konşimentosu ( Combined Transport Bill of Lading, Multimodal Bill of Lading )
 • Tek Konişmento ( Through Bill of Lading )
 • Freight Forwarder Konşimentosu

Tarifeli olmayan sefer (Tramp): Belirli bir plan dahilinde sefer yapmayan taşınacak eşyanın bulunduğu limanlara gidilerek yapılan seferleri ifade eder.

 • Tesellüm konişmentosu (Received Bill of Lading)
 • Yükleme konişmentosu (Shipped Bill Of Lading)

UCP 600’e göre bu konşimento çeşitlerinden Tesellüm Konşimentosu “On Board” kaydı içermediği için ve Freight Forwarder Konişmentosu da -eğer freight forwarder tarafından imzalanmış ise- akreditifte belirtilen yetkili kişiler tarafından düzenlenmediği için akreditif işlemlerinde geçerli bir konşimento olarak değerlendirilmezler.

Diğer konşimentoların geçerli olabilmesi için akreditif şartlarına uygun olarak düzenlenmiş olmaları gerekmektedir.