Akreditif Nedir Sunumu

Bu sunumumuzda kısaca dış ticarette kullanılan akreditifli ödemede nedir sorusunu sorup kısaca cevaplamaya çalışacağız.

Dış ticarette beş temel ödeme yöntemi olduğundan söz edilebilir. Bunlar,

  1. Peşin Ödeme
  2. Mal Mukabili ödeme
  3. Vesaik Mukabili Ödeme
  4. Poliçe ile Ödeme
  5. Akreditif ile Ödeme
  6. Ayrıca yeni eklenen BPO (Bank Payment Obligation) yani banka ödeme yükümlülüğü.

Akreditif Nedir? by Akreditif Danışmanlık Hizmetleri. Akreditif Nedir Sunumunu pdf dosyası şeklinde görmek için tıklayın.

Dış ticarette kullanılan ödeme yöntemlerinin hem ihracatçılar hem de ithalatçılar için değişik risk düzeyleri mevcuttur.

Örneğin, peşin ödeme ihracatçı için en az risk düzeyine sahip bir ödeme şekli iken, ithalatçı için ise maksimum risk düzeyine sahip bir ödemedir.

Tam tersi durumda ise yani açık hesap ile ödemede ise ithalatçı tamamen güvende olmaktadır. Çünkü ithalatçı ödemeyi ancak malları aldıktan sonra yapmaktadır. İhracatçı ise açık hesapta tüm risklere açık konumdadır.

Akreditifli ödeme, dış ticarette kullanılan ödeme yöntemlerinin hem ithalatçılar hem de ihracatçılar için dengeli bir risk seviyesinde toplanması amacıyla geliştirilmiş, diğer ödeme yöntemlerine göre daha karmaşık bir yapıya sahip ödeme ödeme yöntemidir.

Dolayısı ile akreditif dış ticarette ödeme ile ilgili risklerin her iki taraf için de minumum düzeye çekilmesi amacı ile oluşturulmuş bir ödeme yöntemidir.