Akreditifte Taraflar Kimlerdir?

Bu sunumumuzda kısaca dış ticarette kullanılan akreditifli ödemede yer alan taraflar üzerinde duracağız.

Her akreditif işlemi birbirinden farklı özellik gösterebilmektedir. Dolayısı ile akreditif işlemlerindeki taraflar bir akreditif işleminden diğerine değişiklik gösterebilmektedir.

  • Örneğin : Teyitli akreditifte teyit bankası ve rambursman bankası önemli bir işlev üstlenmektedir.
  • Örneğin : Devredilebilir bir akreditifte devir bankası ve birinci lehtar yer almaktadır.

Akreditif İşleminde Taraflar by Akreditif Danışmanlık Hizmetleri. Akreditif İşleminde Taraflar Sunumunu pdf dosyası şeklinde görmek için tıklayın.

Akreditif işlemlerinde yer alan başlıca taraflar şu şekilde tanımlanabilir,

Lehtar : Lehtar lehine akreditif açılan firmadır. Mal alım satımına dayanan akreditiflerde ise ihracatçı konumundaki firmalar genellikle akreditifin lehtarıdırlar.

Amir : Vermiş olduğu talimat ile lehtarın lehine akreditif açılmasını sağlayan firmadır. Mal alım satımına dayanan akreditiflerde ise ithalatçı konumundaki firmalar genellikle akreditifin amiridirler.

Amir Banka : Akreditifli ödemelerde amir banka (issuing bank) , akreditifi açan bankadır. Amir banka, akreditif şartlarına uyulması ve gerekli olan akreditif belgelerinin zamanında ve istenilen şartlara uygun biçimde yine akreditifte belirlenen yerde ibrazı koşulu ile akreditif lehtarına karşı geri dönülemez bir ödeme sorumluluğu taşıyan bankadır.

İhbar Bankası : Akreditifli ödemelerde akreditifi açan banka ile lehtar çoğunlukla farklı ülkelerde bulunmaktadır. Bu yüzden amir banka ihracatçının ülkesinde bulunan ve açılmış olan akreditifi ihracatçıya ihbar edebilecek bir bankanın hizmetlerinden faydalanmak isteyebilir. Amir bankadan aldığı akreditif mesajını akreditif lehtarına ileten bu bankaya ihbar bankası denilmektedir.

Teyit Bankası : Teyit bankası, amir banka ile birlikte akreditifte ödeme sorumluluğu taşıyan ikinci banka olarak tanımlanmaktadır. Teyit bankası, aynı amir banka gibi kendisine yapılan uygun ibrazı sonucunda , akreditif şartlarında belirtilmiş olan ödeme yükümlülüğünü yerine getirmekle mükelleftir. Teyit bankasının sorumluluğu amir bankasından farklı olarak , akreditife teyidini eklediği andan itibaren başlamaktadır.

Görevli Banka : (Nominated Bank) Akreditifin kullanımda oldugu banka veya herhangi bir banka nezdinde kullanılır biçimde açılmış bir akreditifte herhangi bir banka anlamına gelir. Görevli bankanın ödeme ile ilgili olarak kesin bir yükümlülüğü yoktur. Uygun evrak ibrazında kesin ödeme yükümlülüğü amir bankasına ve varsa teyit bankasına aittir.

Rambursman Bankası : Reimbursement Bank. Özellikle teyitli akreditiflerde önem kazanan ve teyit bankasının kendisini korumaya almasında rolü olan bankadır.

Devir Bankası : Transferring Bank. Devredilebilir akreditifte, akreditifin devri ile görevlendirilmiş bankadır. Devir bankası kendisi açıkça kabul etmedikçe bir akreditifi devir etmek zorunda değildir. Bir devredilebilir akreditifi açan amir banka da aynı zamanda devir bankası olarak akreditifi ikinci lehtara devredebilmektedir.

Akreditif işleminde yer alan tarafları incelediğimiz bugünkü sunumumuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Diğer sunumlarımıza ve eğitimlerimize göz atmayı unutmayın lütfen.