Akreditifte Taraflar Kimlerdir?

Bu sunumumuzda kısaca dış ticarette kullanılan akreditifli ödemede yer alan taraflar üzerinde duracağız.

Her akreditif işlemi birbirinden farklı özellik gösterebilmektedir. Dolayısı ile akreditif işlemlerindeki taraflar bir akreditif işleminden diğerine değişiklik gösterebilmektedir.

  • Örneğin : Teyitli akreditifte teyit bankası ve rambursman bankası önemli bir işlev üstlenmektedir.
  • Örneğin : Devredilebilir bir akreditifte devir bankası ve birinci lehtar yer almaktadır.

Devam