Akreditif Nedir Sunumu

Bu sunumumuzda kısaca dış ticarette kullanılan akreditifli ödemede nedir sorusunu sorup kısaca cevaplamaya çalışacağız.

Dış ticarette beş temel ödeme yöntemi olduğundan söz edilebilir. Bunlar,

  1. Peşin Ödeme
  2. Mal Mukabili ödeme
  3. Vesaik Mukabili Ödeme
  4. Poliçe ile Ödeme
  5. Akreditif ile Ödeme
  6. Ayrıca yeni eklenen BPO (Bank Payment Obligation) yani banka ödeme yükümlülüğü.

Devam

Akreditif Nedir?

Akreditif en genel anlatımı ile dış ticarette kullanılan bir ödeme yöntemidir. Dış ticarette kullanılan ödeme yöntemleri, ihracatçı ve ithalatçı bakımından değişik risk değerlerine sahiptirler. Ödeme yöntemlerinin ihracatçı ve ithalatçı için oluşturduğu risk değerleri Şekil 1 ‘de gösterilmektedir.

Şekil1 : Dış Ticarette Ödeme Yöntemleri ve Taşıdıkları Riskler

Örneğin peşin ödeme ithalatçı için en az güvenli ödeme yöntemi iken, ihracatçı için en güvenilir ödeme yöntemi konumundadır. Akreditif , ihracatçı ve ithalatçı açısından risklerin belirli ölçülerde sınırlandırıldığı bir ödeme yöntemidir. Akreditifin kabaca ne olduğunu anladıktan sonra kısaca tanımını yapalım.

Devam