Partial Shipment Not Allowed Ne Demektir?

Partial shipments not allowed ibaresi akreditifli ödemelerde kullanılan swift mesajlarında sıklıkla gördüğümüz bir terim olup; kısmi yüklemelere söz konusu akreditif altında izin verilmeyeceği anlamına gelmektedir.

Kısmi yüklemelere izin verilmeyen akreditiflerde akreditif tutarı ürünlerin tek seferde ve tek bir taşıma aracı ile yüklenmesi esastır. Bu durumun istisnaları ise akreditif kuralları içerisinde açıklanmıştır.

Partial Shipment Not Allowed Ne Demektir?

Dilerseniz, tanımımızı yaptıktan sonra konuyu örnek üzerinden detaylı olarak inceleyelim.

Örnek Uygulama 1:

Çin’den makina ithalatı amacıyla açılmış olan 227.000,00 USD’lik akreditife ait bilgiler aşağıda verilmiştir.

43P: Partial Shipments
NOT ALLOWED

45A :Description of Goods and/or Services
NEW PLASTIC CUP MAKING LINE
QTY:1 SET
FOR TOTAL AMOUNT : USD 227.000,00

Söz konusu akreditifte kısmi yüklemeler yasaklanmıştır. Bunu “43P: Partial Shipments” maddesinde yazan “NOT ALLOWED” ibaresinden anlamaktayız.

Akreditif konusu olan ürünün ise 1 set plastik bardak üretim hattı olduğu görülmektedir.

Çin’li ihracatçı firma söz konusu akreditif altında USD 227.000,00’lik makinayı tek seferde yüklemek ve tam akreditif tutarı kadarlık ticari fatura (commercial invoice) ibraz etmek zorundadır.

Aksi halde bankalar evrak inceleme sürecinde evraklarda rezerv bulacaklardır.

Örnek Uygulama 2:

Suudi Arabistan’a yapılan makina ihracatında, Türkiye’deki ihracatçı firma lehine açılmış olan 13.000,00 USD’lik akreditife ait bilgiler aşağıda verilmiştir.

43P: Partial Shipments
PARTIAL SHIPMENTS ARE PROHIBITED

45A :Description of Goods and/or Services
1 UNIT PRESS MACHINE

46 A : Documents Required
SIGNED COMMERCIAL INVOICE IN TWO ORIGINALS AND THREE COPIES INDICATING SEPARATELY FOB VALUE, FREIGHT CHARGES, INSURANCE PREMIUM AND TOTAL AMOUNT CIF JEDDAH. ORIGINAL INVOICE TO BE CERTIFIED BY CHAMBER OF COMMERCE

Söz konusu akreditif altında kısmi yüklemeler yasaklanmıştır. Tıpkı bir önceki akreditif örneğimizde olduğu gibi bu akreditifte de ihracatçı yüklemeyi tek seferde, aynı gemiye yükleme yapmak sureti ile gerçekleştirmelidir.